סקר
מסכת בבא קמא:

 

עז הבית - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מהו הדמיון בין מראה שיער הרעיה ועדר עיזים? – "שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד" (ברכות, כד ע"א).

2. התדמית הדמונית של העז – "שעיר בשעיר מיחלף" (ברכות, סב ע"א).

3. מה היו השימושים בנוצת עיזים? – "מניין לרבות צמר גמלים וצמר ארנבים נוצה של עזים" (שבת, כז ע"א).

4. העיזים כקלות רגליים – "רעיא חגרא ועיזי ריהטן" (שבת, לב ע"א).

5. ההבדלים בין שיער עיזים וצמר כבשים – "של צמר ושל שער אין חוצצין" (שבת, נז ע"א).

6. מדוע העיזים הולכות בראש העדר ומדוע אין אנו מתכסים בשערן? – "עיזי מסגן ברישא והדר אימרי" (שבת, עז ע"ב).

7. על "תרופות לבנות" – "רביעתא דחלבא מעיזא חיורתא" (שבת, קט ע"ב).

8. על מהות הקשר בין הגדי לדין "לבוד" – "כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש" (עירובין, טז ע"א).

9. במה שונה כסות הגוף של הכבשים והעזים? – "מי שפסחו טלה תוחבו בצמרו" (פסחים, סו ע"א).

10. האם גם לעזים יש אליה? – "לימד על העז שאינה טעונה אליה" (פסחים, צו ע"ב).

11. עונת הרבייה של הצאן - על פי חז"ל ולמעשה – "לבשו כרים הצאן" (ראש השנה, ח ע"א).

12. מדוע דרגת רועי צאן פחותה משל רועי בקר? – "ואפילו לרועי צאן" (יבמות, טז ע"א).

13. העז כבעל חיים מטפס – "ההוא ברחא דחזא ליפתא אפומא דדנא" (בבא קמא, כ ע"א).

14. מה משמעות השם "ברחא"? – "אתא ברחא דמרי דביתא אכלה ללישא חביל ומית" (בבא קמא, מח ע"א).

15. ההתנהגות העדרית של הצאן – "כיון שמסר לו משכוכית קנה" (בבא קמא, נב ע"א).

16. בני כלאים של עזים וכבשים? – "גבי קדשים דכתיב כשב ועז, שאתה יכול להוציא כלאים מביניהם" (בבא קמא, עז ע"ב).

17. טעמי איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל – "אין מגדלין בהמה דקה בא"י" (בבא קמא, עט ע"ב).

18. מעמדה של העז כמועדת להזיק – "לא יהא אלא עיזא בעלמא" (בבא בתרא, ה ע"א).

19. מה ההבדלים במרקם וגוון כסות הכבשים והעיזים? – "האי צמר והאי שיער" (מנחות, ג ע"א).

20. התנאים להיתר רעייה של בהמה דקה – "הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה" (חולין, פד ע"ב).

21. במה שונים אוזני הגדי והטלה? – "גדיא באודניה, אימרא בשפוותיה" (בכורות, לה ע"א).

22. מה היה עוונו של החסיד? מה חשיבותו הרפואית של חלב העיזים? – "והביאו עז וקשרו לו בכרעי מיטתו" (תמורה, טו ע"ב).

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר