סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו 

 

רעיא חגרא ועיזי ריהטן – עז הבית

 

"מר עוקבא אמר: רעיא חגרא ועיזי ריהטן, אבב חוטרא מילי, ואבי דרי חושבנא, רב פפא אמר: אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי, אבב בזיוני לא אחי ולא מרחמי" (שבת, לב ע"א).    

פירוש: מר עוקבא אמר: רעיא חגרא ועיזי ריהטן [הרועה חיגר והעיזים רצות], ואינו יכול להשיגן, אבל אבב חוטרא מילי, ואבי דרי חושבנא [ליד הגדר הוא אומר מילים קשות, ובתוך הדיר הוא גומר את החשבון]. וכמו כן האשה כל הזמן שהיא בבריאות שלמה תולים לה חטאיה ואין עורכים עימה חשבון עליהם, ואולם בהגיע עת לידתה שהיא עת סכנה, אז מזכירים לה חטאיה ובאים עימה חשבון אם ראויה היא לנס. רב פפא אמר: אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי [על פתח החנויות, בזמן עשירות, אז רבים הם האחים והאוהבים], שכולם נעשים אז לאדם המצליח בנכסיו כאחים ואוהבים, ואולם אבב בזיוני [על פתח הבזיון] כאשר מגיע זמן של הפסד ועוני, אז אין לא אחי [אחים] ולא מרחמי [אוהבים], שכולם מתנכרים לו (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: עז, תיש          שם באנגלית: Goat           שם מדעי: Capra aegagrus hircus

שם נרדף במקורות:  שעיר, ברחא


הנושא המרכזי: העיזים כקלות רגליים 

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על עז הבית הקש/י כאן.
 

במשל של מר עוקבא נבחרו דווקא העיזים לייצג את הבהמות שהרועה אינו מסוגל לרדוף אחריהן ולתופשן: "רעיא חגרא ועיזי ריהטן". מפרש רש"י: "רעיא חגרא ועיזי רהיטין - קלים לרוץ, ואינו יכול להגיען ולהלקותן על סרחונן". במשל לא הוזכר רועה צאן באופן כללי אלא דווקא רועה העזים קלות הרגלים. תכונה זו של העז מסבירה גם את העובדה שהעיזים צועדות בראש עדר הצאן: "רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה, וחזייה דהוה בדיחא דעתיה, ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה. אמר ליה: מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי? אמר ליה: כברייתו של עולם, דברישא חשוכא, והדר נהורא וכו'"(1) (שבת, עז ע"ב). מפרש רש"י: "מסגיין בריש עדרא - מהלכות בראש העדר". העיזים השחורות מסמלות את החושך והוא מקדים על פי הלוח העברי, כבריאתו של עולם, את היום. ובדברי רש"י: "ברישא חשוכא - סתם עיזים שחורות, סתם רחלות לבנות". הכבשים בעלות מבנה גוף מוצק וכבד משל העיזים ולכן תנועתן איטית יותר. ייתכן וגם האליה המפותחת של הכבשים מכבידה על התנועה. ככלל כדאי לזכור שהעז נחשבת לזריזה ובעלת כושר טיפוס מפותח. לא בכדי היא מוזכרת בגמרא כמה פעמים כבעלת כושר ניתור מעולה וכבעלת פוטנציאל להזיק (ראו במאמר "ראו במאמר "אין מגדלין בהמה דקה בא"י").
 

עוד על ההבדלים בין העיזים והכבשים ראו במאמר "עיזי מסגן ברישא והדר אימרי". 

 

 עדר מעורב של כבשים ועיזים - צולם בדרך בורמה  
  


(1) פירוש: מסופר: ר' זֵירָא אַשְׁכַּח [מצא] את רַב יְהוּדָה דַּהֲוָה קָאֵי אַפִּיתְחָא דְּבֵי חֲמוּהּ [שהיה עומד על פתח בית חמיו], וְחַזְיֵיהּ דַּהֲוָה בְּדִיחָא דַּעְתֵּיהּ [וראהו שהיתה דעתו בדוחה], וְאִי בָּעֵי מִינֵּיהּ [ואם היה שואל ממנו] כָּל חֲלָלֵי עָלְמָא [העולם] הֲוָה אָמַר לֵיהּ [היה אומר, עונה לו] תשובות על הכל. ולכן שאל ממנו שאלות בתחומים שונים, שאינם שייכים להלכה. ושאל: מַאי טַעְמָא עִיזֵּי מַסְגָן בְּרֵישָׁא וַהֲדַר אִימְרֵי [מה טעם בָעדר העיזים הולכות בראש, ואחר כך הכבשים]? אמר לו: מנהג הדבר הוא כִּבְרִיָּיתוֹ שֶׁל עוֹלָם, דִּבְרֵישָׁא חֲשׁוּכָא וַהֲדַר נְהוֹרָא [שבתחילה חושך ואחר כך אור] והעיזים שרובן שחורות קודמות לכבשים שרובן לבנות. 

  

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר