סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

גדיא - באודניה, אימרא בשפוותיה – צאן 

 

"א"ר יהודה: מותר להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם. אמר רבא: גדיא - באודניה, אימרא בשפוותיה. איכא דאמרי: אימרא נמי באודניה, אימור דרך צדעיו נפק" (בכורות, לה ע"א). 

פירוש: ובענין הטלת מום בבכור, אָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קוֹדֶם שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, משום שאינו קדוש בבכורה עד שייוולד, ואין זה בכלל איסור הטלת מום בקדשים. אָמַר רָבָא: הואיל ובכור אינו קדוש עד שיצא ראשו, גַּדְיָא [גדי עזים] יכול לעשות בו מום בְּאוּדְנֵיהּ [באוזנו], מפני שיש לו אזניים ארוכות, והן יוצאות לחוץ קודם שיצא כל ראשו. ואילו אִימְרָא [טלה של כבשים], שאזניו קטנות ומצויות באחורי ראשו מטיל מום בְּשִׂפְוָותֵיהּ [בשפתיו], מפני שהן יוצאות תחילה. אבל לא באזנו, מפני שהיא יוצאת לאחר שכבר יצא רוב ראשו. אִיכָּא דְּאָמְרִי [יש שאומרים] בשם רבא: אִימְרָא נַמִי בְּאוּדְנֵיהּ [טלה גם כן מטיל מום באוזנו], אֵימוּר [אמור]: ודאי דֶּרֶךְ צְדָעָיו נְפַק [יצא], שחלקו האחורי של ראשו, ובו אזניו, יצא תחילה (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: עז, תיש   שם באנגלית: Goat    שם מדעי: Capra aegagrus hircus

שם נרדף במקורות: שעיר, ברחא

שם עברי: כבש האליה   שם באנגלית: Fat-tailed Sheep   שם מדעי: Ovis orientalis platyura

שם נרדף במקורות: כבשה, כשב, איל, רחל, יובל, כר, אימר, דיכרין  


נושא מרכזי לעיון: במה שונים אוזני הגדי והטלה?

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על הצאן הקש/י כאן.

לריכוז המאמרים שנכתבו על עז הבית הקש/י כאן.

לריכוז המאמרים שנכתבו על הכבש הקש/י כאן.רבא מחלק בין גדי (ילוד העז) לבין טלה (ילוד הכבשה) לגבי המקום שבו ניתן להטיל בהם מום לפני שיצאו לאוויר העולם. מפרש רש"י: "גדיא באודניה - גדי אזניו ארוכות וקודם שיצא כל ראשו נראין אזניו ויכול להטיל מום דכל זמן שלא יצא כל ראשו אינו כילוד". אימרא בשיפתיה - ששפתיו נראין תחלה ואזניו קשורות ואינן נראות עד שיצא כל ראשו. התוס' מפרש באופן מעט שונה: "גדיא באודניה - כשרואה שמיעוט הראש בחוץ יכול להטיל מום באוזן ואין לו לחוש מרישא האוזן שמא יצא רוב הראש וחזר. דמתוך שאזני הגדי גדולות דרך אזנים לצאת במיעוט הראש. אימרא בשפוותיה אבל באזניה לא, ויש לו לחוש שמא יצא רוב הראש וחזר". גם בימינו ניתן לראות הבדל משמעותי באורך האוזניים בין עיזים לכבשים (ראה בתמונות 1-3). יש להעיר שקיימים הבדלים בין זנים שונים ולכן בתמונות 1-2 מוצגים הזנים הנפוצים באזורנו.
 

 
 תמונה 1. כבש  - זן מקומי   תמונה 2. עז  - זן מקומי


 

תמונה 3.  כבש - זן לא ידוע                           צילם:  Fruggo  

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר