סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כבש - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. ההבדלים בין שיער עיזים וצמר כבשים – "של צמר ושל שער אין חוצצין" (שבת, נז ע"א).

2. מהם מאפייני צמר הכבשים ההופכות אותו למבודד יעיל? – "נוטל את הסדינין ומניח את הגלופקרין" (שבת, נא ע"א).

3. מדוע העיזים הולכות בראש העדר ומדוע אין אנו מתכסים בשערן? – "עיזי מסגן ברישא והדר אימרי" (שבת, עז ע"ב).

4. במה שונה כסות הגוף של הכבשים והעזים? – "מי שפסחו טלה תוחבו בצמרו" (פסחים, סו ע"א).

5. מהו ריקוד האילים? – "מתן תורה דכתיב ההרים רקדו כאילים" (פסחים, קיח ע"א).

6. עונת הרבייה של הצאן - על פי חז"ל ולמעשה – "לבשו כרים הצאן" (ראש השנה, ח ע"א).

7. מדוע דרגת רועי צאן פחותה משל רועי בקר? – "ואפילו לרועי צאן" (יבמות, טז ע"א).

8. מהם עורות לבובין? – "כעבודת כוכבים, כעורות לבובין" (נדרים, יג ע"ב).

9. יעילות ספיגת מים על ידי צמר כבשים – "משל לשתי רחילות שהיו עוברות במים" (גיטין, ז ע"א).

10. אפשרות ההבחנה בין הזוויגים בשעירים לעומת כבשים – "התם מיכסיא באליה" (סוטה, לב ע"ב).

11. ההתנהגות העדרית של הצאן – "כיון שמסר לו משכוכית קנה" (בבא קמא, נב ע"א).

12. בני כלאים של עזים וכבשים? – "גבי קדשים דכתיב כשב ועז, שאתה יכול להוציא כלאים מביניהם" (בבא קמא, עז ע"ב).

13. טעמי איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל – "אין מגדלין בהמה דקה בא"י" (בבא קמא, עט ע"ב).

14. כושר הלמידה של הכבשים – "הואיל ואנקטה נגרי ברייתא" (בבא קמא, קיח ע"ב).

15. מה ההבדלים במרקם וגוון כסות הכבשים והעיזים? – "האי צמר והאי שיער" (מנחות, ג ע"א).

16. התנאים להיתר רעייה של בהמה דקה – "הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה" (חולין, פד ע"ב).

17. המקור להבדל במעמד סוגי השיער השונים לגבי מצוות "ראשית הגז"? – "ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים" (חולין, קלז ע"א).

18. כשרות צמר כבש המרינו להכנת פתיל תכלת? – "הכל מודים דאין לוקין על צמרו משום כלאים" (בכורות, יז ע"א).

19. במה שונים אוזני הגדי והטלה? – "גדיא באודניה, אימרא בשפוותיה" (בכורות, לה ע"א).

20. מה ייחודם של כבשי חברון? – "להביא כבשים מחברון" (תמורה, יד ע"ב).

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר