סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

תרנגול הבית - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מה ניתן ללמוד מעקבות בעלי חיים? – "ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא" (ברכות, ו ע"א).

2. הכרבולת כמייצגת את "מצב רוחו" של התרנגול – "כי חיורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא" (ברכות, ז ע"א).

3. מאפייני התנהגות הרבייה של תרנגולים – "שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים" (ברכות, כב ע"א).

4.. מקור ריחה הרע של צואת תרנגולים – "ולא כנגד צואת תרנגולים, ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע" (ברכות, כה ע"א).

5. התרנגול כשעון מעורר ביולוגי – "כי שמע קול תרנגולא לימא ברוך אשר נתן לשכוי בינה" (ברכות, ס ע"ב).

6. קצב הטלת הביצים בתרנגולת הבית – "נפק אחוי ליה תרנגולת" (ל ע"ב).

7. מהי התנהגות התרנגולים המסמנת את השקיעה – "במתא חזי תרנגולא, בדברא עורבי" (שבת, לה ע"ב).

8. המנעות תרנגולות מהטלה על משטחים משופעים – "ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרון" (שבת, מב ע"ב).

9. מדוע יש לסרס תרנגול והשפעת הכרבולת על התנהגות הרבייה שלו – "הרוצה שיסרס תרנגול, יטול כרבלתו" (שבת, קי ע"ב).

10. מרק עוף כתרופה – "אמר רב ספרא: כגון תרנגולתא דרבי אבא" (שבת, קמה ע"ב).

11. מדוע יש צורך בנקב מיוחד בלול תרנגולים? – "ורבנן הוא דגזור משום לול של תרנגולין" (שבת, קמו ע"א).

12. ההסטוריה של ביות תרנגול הבית – "אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולין, ולפני יוני הרדיסיות" (שבת, קנה ע"ב).

13. מהו הבסיס הריאלי לתיאור "פיוס" התרנגול? – "דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל" (עירובין, ק ע"ב).

14. כיצד "יודע" התרנגול שהגיע הזמן לקרוא? – "בקריאת הגבר או סמוך לו" (יומא, כ ע"א).

15. מהו גמר יצירת הביצה? – "כל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה" (ביצה, ב ע"ב).

16. תזמון הטלת הביצים בתרנגולות? – "כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת" (ביצה, ז ע"א).

17. תרנגולים כסמל לפוריות – "מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא כלומר פרו ורבו כתרנגולים" (גיטין, נה ע"ב).

18. במה שונה תגובת לובן ביצה לחימום משכבת זרע? – "לובן ביצה סולד מן האור" (גיטין, נז ע"א).

19. שבירת כלים על ידי קול - "תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו" (קידושין, כד ע"ב).

20. מה כוונת רבי יהושע בתשובתו "הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין"? – "הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין" (קידושין, לא ע"א).

21. התרנגולים כגורמי נזק בבית ובחצר – "התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר" (בבא קמא, יז ע"א – יט ע"ב).

22. עד מתי נחשבת הביצה כחלק מהתרנגולת? – "תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה" (בבא קמא, מז ע"א).

23. מה פירוש המילה "פיד"? – "אך לא בעי ישלח יד אם בפידו להן שוע" (עבודה זרה, ד ע"א).

24. מהי הנוצה ומה הנזק בנטילתה? – "ותרנגולת היתה לו לרבי שמעון בן חלפתא שניטלה נוצה שלה" (חולין נז ע"ב).

25. שיטת המיון על פי חז"ל לעומת השיטה הנהוגה היום? – "מטהר היה רבי מאיר בבעלי מומין ואפילו באווזין ותרנגולין" (זבחים, ע ע"ב).

26. מהי ביצה מוזרה ומהו מקור הדם בביצה? – "נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השאר" (חולין, סד ע"ב).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר