סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כלב הבית - ריכוז נושאים וקישוריות

בפורטל הדף היומי:

1. במה שונה "צעקת" הכלב מ"נביחה"? – "משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים" (ברכות, ג ע"א).

2. מדוע נבחרו צמדי החיות 1. זאב - כלב 2. ערוד – חמור, כמדד לעוצמת האור? - "משיכיר בין זאב לכלב" (ברכות, ט ע"ב). 

3. מקור ריחה הרע של צואת כלבים – "לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים" (ברכות, כה ע"א).

4. זמן שהיית המזון במעי כלב? - "לפיכך שוהה אכילתו במעיו שלשה ימים" (שבת, קנה ע"ב).

5. מהו "מעמדם הכלכלי" של הכלב והחזיר? – "לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא" (שבת, קנה ע"ב).

6. מה הקשר בין מיקום הכלב ותוקפנותו? – "כלבא בלא מתיה שב שנין לא נבח" (עירובין, סא ע"א).

7. מה הקשר בין זוויג הכלב ותוקפנותו? – "נבח בך כלבא עול" (עירובין, פו ע"א).

8. מדוע נבחר הכלב כסמל ל"קולט"? – "זרק ונח בפי הכלב" (עירובין, צט ע"א).

9. חוש הריח בכלבים – "כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו" (פסחים, לא ע"ב).

10. מבנה מערכת השיניים של הכלב - "רבה בר שמואל אמר: שיני כלבתא" (מועד קטן, י ע"א).

11. לזיהוי ה"כלב הכופרי" – "ורבעה כלב כופרי" (יבמות, נט ע"ב).

12. מעמדו של הכלב כ"שומר" – "שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא" (כתובות, כז ע"א).

13. השימוש בצואת כלבים בתעשיית הבורסקאות – "זה המקבץ צואת כלבים" (כתובות, עז ע"א).

14. התאמת כלבים לאכילת מזון רקוב – "וטומאה קלה עד לכלב" (נזיר, נ ע"א).

15. גללי הכלב כתרופה - "ליתי נפקי דכלבא חיורא וניגבול בנטפא" (גיטין, סט ע"א).

16. הכלב כסמל לרעבון – "שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, יוצא כשהוא שבע" (גיטין, נו ע"א).

17. על הכלב כ"טורף" – "בעי רב מרי: כלב רץ אחריה מהו"? (קידושין, ח ע"ב).

18. מהו "כלב רע"? – "מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו" (בבא קמא, מו ע"א).

19. מה משמעות המילה "גלל"? – "כלבא בכפניה גללי מבלע" (בבא קמא, צב ע"ב).

20. מה משותף לעורב ולכלב בדברי רבי יונתן בן עמרם? – "פרנסני ככלב וכעורב" (בבא בתרא, ח ע"א).

21. בחינת מעמדם של הכלבים במקרא וספרות חז"ל – "ואותו הבן היה מגדל לו את הכלב והעלה לו שם על שם אביו" (עבודה זרה, נד ע"ב).

22. משמעות הדימוי "קשורה בו ככלב" – "רבי אלעזר אומר: קשורה בו ככלב" (עבודה זרה, ה ע"א).

23. האם כלבים ניזונים ממזון צמחי? – "כדי שיבא כלב ויאכלנה" (בכורות, לד ע"א).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר