סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים – כלב הבית


"אתמר: ריח רע שיש לו עיקר, רב הונא אמר: מרחיק ארבע אמות וקורא קריאת שמע; ורב חסדא אמר: מרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח, וקורא קריאת שמע. תניא כותיה דרב חסדא: לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת תרנגולים, ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע וכו'" (ברכות, כה ע"א).


שם עברי: כלב הבית   שם באנגלית: Dog   שם מדעי: Canis lupus familiaris

שם נרדף במקורות: נבחן, למס, גורייתא, קיטנייתא


נושא מרכזי:  מקור ריחה הרע של צואת כלבים
 

לריכוז המאמרים וקישוריות שנכתבו על כלב הבית הקש\י כאן.

 
העובדה שהברייתא מונה כמה בעלי חיים שאסור לקרוא קריאת שמע נגד צואתם רומזת על כך שמדובר במינים שריח צואתם רע במיוחד. אם כוונתה ללמדנו שכל צואה אסורה יכולה היתה להורות באופן כללי שאין לקרוא קריאת שמע כנגד צואה. אמנם מהברייתא המובאת בהמשך הסוגיה משתמע שהאיסור הוא רק כאשר השתמשו בצואה לעיבוד עורות: "אמר רבא, לית הלכתא כי הא מתניתא (בכל הני שמעתתא) אלא כי הא דתניא: לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן". מפרש רש"י: "לא כנגד צואת אדם כו' - ואף על פי שאין ריח. לית הלכתא כי הא מתניתא - דלעיל, דאסר צואת כלבים וחזירים בשאין בהם עורות. בזמן שיש בהן עורות - אצואת כלבים וחזירים קאי, שדרכן לתתן בעבוד העורות, אבל צואת אדם אפילו בלא עורות, שהרי אין דרכן לתתן שם הלכך על כרחך בלא עורות קאמר". הראשונים נדרשו לפער בין רשימות המינים שהוזכרו בשתי הברייתות. בתוספות למשל אנו מוצאים:

"לית הלכתא כי הא מתניתא אלא כי הא דתניא כו' - פרש"י לית הלכתא כי הא מתניתא דלעיל דאסרה צואת כלבים וחזירים אפילו בשאין בהם עורות, אבל בצואת אדם לא שייך ואסור בכל ענין. משמע אבל בצואת תרנגולים לא איירי רבא, ובאידך ברייתא לא גרס צואת תרנגולים כלל, ולא פליג בהא אמתניתא דלעיל ולפי זה יש לאסור צואת תרנגולין. ואומר רבינו יהודה: דדוקא כשהן בלול שלהם שיש שם סרחון גדול, אבל בתרנגולים ההולכים בבית אין חוששין. ובירושלמי יש דבאדומים בלבד יש לחוש ולא ידעינן לפרש ועוד קאמר מרחיקין מגללי בהמה ד' אמות, ר' שמואל ברבי יצחק אומר ובלבד של חמור".

גם אם נפסוק כדעת הברייתא השניה וצואת כלבים וחזירים תאסר רק אם ניתנו בהם עורות הרי שלא נוכל להתעלם מהמשתמע מרשימת המינים שמנתה הברייתא הראשונה. אין צורך לפרט עד כמה רע ריחה של צואת האדם ובשורות הבאות נפרט את מאפייניה של צואת הכלבים.

כלבים מפרישים הפרשות שמטרתן לאפשר לכלבים אחרים לזהות אותם ככלבים וכפרטים. על כל גוש צואה יש את חותם הריח של בעליו. הרחת הצואה של כלב אחר מאפשרת לפרט המרחרח לקבל מסרים של פחד, מעמד, מין וכו'. מסיבה זאת כאשר כלבים נפגשים הם הולכים לאחורי הפרט האחר על מנת לרחרח. לריח זה אחראים השקים האנאליים שהם שני כיסים קטנים בסמוך לפי הטבעת של הכלב. הם ממוקמים בערך בשעה 5 ושעה 7 אם אנו מדמיינים את השטח שמתחת לזנב הכלב כלוח שעון מחוגים. הבלוטות האנאליות מפרישות נוזל בעל ריח חזק ו"בואשי" שמשתנה מהפרשה מימית וצהובה ועד להפרשה משחתית ואפורה. באופן תקין נוזל זה מופרש עם הצואה ומשמש לסימון טריטוריה, כאמצעי תקשורת בין הפרטים וכחומר סיכוך שומני ליציאת הצואה. לעיתים בעת שהכלבים מפחדים או נמצאים בלחץ הם יכולים לפזר את הנוזל לסביבה גם ללא צואה. במקרים מסויימים קיימות הפרעות בהפרשה ובעלי הכלבים נאלצים לסייע לכלבם על ידי עיסוי להיפטר מהעודף הגורם לכאבים. במצבים קיצוניים נדרשת התערבות כירורגית.
 

הרחבה

לרוב הטורפים יש זוג שקים אנאליים המכילים הפרשות של הבלוטות האנאליות ונפתחים משני צידי פי הטבעת. הפרשות אלו מכילות תרכובות נדיפות המפיצות ריחות חריפים המשמשים לתקשורת. הפרשות השקים האנאליים משמשות בבואש וגירית הדבש להגנה, בצבוע ובזאב לתיחום טריטוריה, בחמוס ובנמיה, לזיהוי פרטני ובדב החום וכמה מיני סמוריים לזיהוי הזוויג. באנליזה כימית של הפרשות השקים האנאליים של השועל האדום, כלב הבית והנמיה זוהו כאחראיות לריחות חומצות שומן חופשיות, נדיפות קצרות שרשרת(1).

 

כלב בית - גזע טמסקן שטופח בכיוון דמיון לזאב          צילם: Kirsten Dieksלעיון נוסף: 

Miyazaki, T. et al, 2018, 'Olfactory discrimination of anal sac secretions in the domestic cat and the chemical profiles of the volatile compounds', J Ethol. 2018; 36(1): 99–105.

 

 


(1) לדוגמה: חומצה אצטית, חומצה פרופנואית וחומצה בוטירית.

 
 

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר