סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

קנה מצוי - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. במה שונה מחצלת קנים מתכריכי פשתן? – "איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים" (ברכות, יח ע"ב).

2. מהו "גובתא דכוחלא"? "תשדר לי מסרקאי וגובתאי דכוחלא" (ברכות, יח ע"ב).

3. מהי שפופרת של ביצה (בֵּיצָה או בִּיצָה)? – "לא יקוב אדם שפופרת של ביצה" (שבת, כט ע"ב).

4. מה חלקו של ה"קשר" בראש הקנה בבדיקה? – "קנה של זיתים, אם יש קשר בראשו מקבל טומאה" (שבת, קכג ע"ב).

5. מהי "גודריתא דקני"? – "חיצת הקנים, קנה קנה פחות משלשה נידון משום דיומד או לאו" (עירובין, יט ע"ב).

6. מהו דוקרני דקני? – "הני דוקרי דקני מסככין בהו" (סוכה, יג ע"א).

7. השימוש בקליפת קנה - "אין מפצעין את הקנה" (ביצה, לד ע"א).

8. מאפייני הקנה בספרות חז"ל? – "מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין" (תענית, כ ע"א).

9. מהו קנה רצוץ ולמה הוא שימש? – "קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה" (יבמות, צג ע"א).

10. מעמד הקנה בעת העתיקה על פי ספרות חז"ל? – "תא סק לזירזא דקני לאיצטרופי בי חמשה" (יבמות, קא ע"ב).

11. השימוש בקנה בעת העתיקה – "אזל ואייתי קניא ויהיב זוזי בגויה" (נדרים, כה ע"א).

12. הקנה כ"סכין שחיטה" – "השוחט במגל יד, בצור, ובקנה שחיטתו כשירה" (בבא קמא, מא ע"א).

13. הקנה כ"בית מזוזה" – "אפשר הוא בגובתא דקניא" (בבא מציעא, קב ע"א).

14. מהם חושים של קנים? – "מרובין כחושים של קנה" (בבא בתרא, קמג ע"ב).

15. כיצד משמש הקנה לנשיאת משא – "בעי רב פפא: נקיט ליה בקניא, מאי" (מכות, יט ע"ב).

16. עלה קנה כמרזב - "עלי קנים ועלי אגוזים כשירה" (זבחים, כה ע"ב).

17. מהו סימונא דאגמא? – "בסימונא דאגמא" (חולין, טז ע"ב).

18.מהי קרומית של קנה? – "ועשו לה קרומין של קנה" (חולין, נז ע"ב).

19. כיצד ניתן לקבוע מזוזה בקנה? – "העמיד לה מלבן של קנים" (מנחות, לג ע"ב).

20. מהו קנה "חלק" ו"דק"? – "אלא באבוב של קנה, מפני שקולו ערב" (ערכין, י ע"א).

21. מה היתה מטרת גידול הקנים? – "שדה גפנים ושדה קנים" (ערכין, יד ע"א).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר