סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מלון הקת'א - ריכוז נושאים וקישוריות

 

1. מהו הבוצין ומה ניתן להסיק על פי ה"קטף" שלו? – "בוצין בוצין מקטפיה ידיע" (ברכות, מח ע"א).

2. חשיבותם של ה"קישואים" וההבדל בין גדולים וקטנים – "שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין" (ברכות, נז ע"ב).

3. קישואין ודלועין כסמל – "לקופה מלאה קישואין ודילועין, אדם נותן לתוכה חרדל והיא מחזקת" (שבת, קנג ע"ב).

4. מהם "בוציני"? – "אמר לה זילי אייתי לי תרי בוציני" (נדרים, סו ע"ב).

5. מה משמעות הפתגם "איהו בי קארי ואיתתיה בי בוציני"? "איהו בי קארי ואיתתיה בי בוציני" (סוטה, י ע"א).

6. מה ייחודו של שומר קישואים? – "שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין" (בבא קמא, פה ע"ב).

7. מהו הקישות? – "אין לך מר בקישות אלא פנימי שבו" (בבא בתרא, קמג ע"א).

8. מהו מיוחד בנטיעת קשואים? – "אמר לי רבי למדני בנטיעת קשואין" (סנהדרין, סח ע"א).

9. מדוע הבוצינא עדיף מהקרא? – "בוצינא טב מקרא" (תמורה, ט ע"א).


 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 


בפורטל "הדף היומי":

החתול כטורף נחשים – "ולייתי ארבעה שונרי וליסרינהו בארבעה כרעי דפורייה" (שבת, קי ע"א).

התנהגות הטריפה של החתול – "האי כלבא דאכל אימרי, ושונרא דאכלה תרנגולא" (בבא קמא, טו ע"ב).

הקשר בין צבע הפרווה ותוקפנות החתול – "לא קשיא הא באוכמא הא בחיוורא" (בבא קמא, פ ע"ב).

החתול כטורף מזיק – "אדהכי והכי אתא שונרא קטעיה לידא דינוקא" (בבא קמא, פ ע"ב).

מהו מקור טיפות הדם (ארס) שכף החתול השאירה על הדלת? – "דרהט חתול בתרא ועל לאידרונא" (חולין, נב ע"ב). 

 


בפורטל "הדף היומי":

החתול כטורף נחשים – "ולייתי ארבעה שונרי וליסרינהו בארבעה כרעי דפורייה" (שבת, קי ע"א).

התנהגות הטריפה של החתול – "האי כלבא דאכל אימרי, ושונרא דאכלה תרנגולא" (בבא קמא, טו ע"ב).

הקשר בין צבע הפרווה ותוקפנות החתול – "לא קשיא הא באוכמא הא בחיוורא" (בבא קמא, פ ע"ב).

החתול כטורף מזיק – "אדהכי והכי אתא שונרא קטעיה לידא דינוקא" (בבא קמא, פ ע"ב).

מהו מקור טיפות הדם (ארס) שכף החתול השאירה על הדלת? – "דרהט חתול בתרא ועל לאידרונא" (חולין, נב ע"ב). 


 


תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר