סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

דבורת הדבש - ריכוז נושאים וקישוריות

 

1. מהו ריסוק חלות הדבש ומה מטרתו? - "חלות דבש שריסקן בערב שבת" (שבת, יט ע"ב).

2. מקור השעוה, מאפייניה ושימושיה – "שעוה פסולתא דדובשא" (שבת, כ ע"ב).

3. מה הקשר בין פגעי מזג האוויר והדבש בכוורת? – "פורסין מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת" (שבת, מג ע"א).

4. מהו "דבש" במקורות וערכו הרפואי של דבש דבורים? – "דבש כדי ליתן על הכתית" (שבת, עו ע"ב).

5. תפקיד המים בחיי הדבורים – "ואין נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך" (שבת, קנה ע"ב).

6. הקשר בין מבנה הכוורת וחלת הדבש ואיסור רדייה? – "מכבד והמרבץ והרודה חלות דבש" (פסחים, סה ע"א).

7. לזיהוי הזיבורתא – "חדא שמה זיבורתא, וחדא שמה כרכושתא" (מגילה, יד ע"ב).

8. מהו דבש הזיפים ו"נופת צופים"? – "כל הנצוק טהור, חוץ מדבש הזיפים והצפיחית" (נזיר, נ ע"א).

9. מהו "דובשא חיורא" ומה יתרונותיו הבריאותיים? - "מהו "דובשא חיורא" ומה יתרונותיו הבריאותיים"? 

10. מהו נחיל דבורים? – "וקוצץ שוכו של חבירו להציל נחיל שלו" (בבא קמא, פא ע"ב).

11. כיצד יכול דבש להתקלקל? – "שמן והבאיש, דבש והדביש הרי זה לא יגע בהן" (בבא מציעא, לח ע"א).

12. הדבש כחומר משמר – "טמנה שבע שנין בדובשא" (בבא בתרא, ג ע"ב).

13. מהם הנזקים ההדדיים בין החרדל לדבורה? – "מרחיקין את המשרה מן הירק ... ואת החרדל מן הדבורים" (בבא בתרא, יח ע"א).

14. מהו מבנה הכוורת ומהי יערת הדבש? – "כוורת דבורים, רבי אליעזר אומר הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול" (בבא בתרא, סה ע"ב).

15. מהו נחיל ומהו סירוס כוורת ומטרתו? – "פירות כוורת נוטל ג' נחילים ומסרס" (בבא בתרא, פ ע"א).

16. היבטים ביולוגיים בהערכת כשרותם של מוצרים המופרשים על ידי חרקים – "מפני מה אמרו דבש דבורים מותר" (בכורות, ז ע"א).

 


 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר