סקר
מסכת בבא קמא:

 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה - אריה  

 

"א"ר יוחנן: אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו. מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זה" (סנהדרין קו ע"א). 


שם עברי: אריה אסייני   שם באנגלית: Lion   שם מדעי: Panthera leo persica

שמות נרדפים במקורות: לביא, שחל, ליש, כפיר, גורייתא, לביאה (נקבה).


נושא מרכזי: מדוע נבחר האריה לבטא את הקשר בין הקב"ה לישראל?

 

לנושאים נוספים העוסקים באריה - הקש\י כאן.רבי יוחנן מדמה את הקשר ואת הנחישות של הקב"ה לגאול את ישראל לקשר בין לביא ולביאה בשעה שנזקקין זה לזה. הדמוי של הקב"ה לאריה בהקשר ליחסו לעם ישראל ולגאולה מופיע באופן דומה אך לאור התנהגות אחרת. אומר הנביא ישעיהו (ל"א ד'): "כי כה אמר ה' אלי, כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו, מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה, כן ירד ה' צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה".

מפרש הרד"ק במקום: "כי כה אמר ה' אלי - אמר הנביא כי כן אמר לו האל, כי יבא האל על המחנה ההוא, כמו הארי על טרפו ויהגה כמו ישאג, אשר יקרא כתרגומו דמזדמן. מלא רעים - אסיפת רועים, כמו קראו אחריך מלא, וכדומים לו, ענין אסיפה וקבוץ ולשאגת האריה יבאו הרועים מפה ומפה להציל הטרף מידו אם יוכלו, והוא האריה מקול הרועים לא יחת ולא יעזוב בעבורם טרפו. ומהמונה לא יענה - פירוש לא יכנע, כמו לענות מפני, והדומים לו, כן ירד ה' צבאות על המחנה שבא לצבא על הר ציון וגבעתה, וציון הוא לשון נקבה, כמו ציון היא דורש אין לה, או פירוש לצבא כי האל ירד עליה לצבא צבא כנגד צבא מחנה אשור"

נחישות הקב"ה להלחם בצבא אשור ולגאול את עם ישראל נמשלת לנחישותו של האריה לטרוף את טרפו גם מול אסיפת רועים. הרועים אינם יכולים להרתיע את האריה המסתער על טרפו כפי שלא ניתן ואף מסוכן להפר את רצונם של האריה והלביאה להיזקק זה לזה. על פי רש"י דווקא האריות נבחרו לסמל את הקשר המיוחד בין ישראל לקב"ה משום שהתערבות ומניעת הקשר מהווה סכנה. ובלשונו: "מי מטיל כסות בין לביא וכו' - לעכבן שלא יזדקקו זה לזה, דמסוכן הוא, כלומר, מי הוא שיכול לעכב את ישראל והקדוש ברוך הוא מכניסם".

על פי רש"י ההשוואה להטלת הכסות דווקא בין לביא ולביאה נובעת מכך שהם בעלי חיים מסוכנים ולכן אף אדם לא יעיז לבצע מעשה כזה. ייתכן ויש כאן גם הד לחלקו של הקב"ה (האריה) בכמיהה לגאולה. "דתניא: רבי אליעזר אומר, שלש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר: ה' ממרום ישאג, וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו" (ברכות ג' ע"א). אין שאגה כשאגת האריה הנשמעת למרחקים גדולים (8-9 ק"מ) לבטא את צער השכינה. בית המקדש הוא נוהו של האריה שהרי מכל חיות הבר רק האריה זכה להשתלב כחלק מבניינו. "ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד" (מלכים א' ז' כ"ט).

ניתן להבין את הבחירה בהזקקות הלביא והלביאה, כמתארת את עוצמת הקשר בין הקב"ה לישראל, גם לאור התנהגות הרבייה המיוחדת של האריות. כוונתי היא לכך שהבחירה באריות כדוגמה נובעת לא רק מהסכנה המיוחדת בניתוק הקשר אלא גם מאופי הקשר בין הלביא והלביאה. בתקופת הייחום מצטרף אחד מהזכרים ללביאה ושניהם מתבודדים רחוק מהלהקה במשך 7-10 ימים. בתקופה זו הם אינם יוצאים לציד, כמעט לא אוכלים ונשארים זה בצד זו. הזכר מפגין חיבה ודאגה לנקבה ומלקק את עורפה. במשך כל התקופה בני הזוג מזדווגים מאות פעמים ורק לאחר מכן חוזרים ללהקה. גם לאחר תקופה זו ממשיך הזכר ללוות את הנקבה תוך כדי החלק הראשון של הריונה. התנהגות זו מיוחדת בעולם בעלי החיים וראויה מאד לתאר את משמעות מעשיו של מי שינסה למנוע את גאולת ישראל על ידי הקב"ה. המהרש"א (חידושי אגדות, שם) הציע הסבר בדרך הרמז: "פדיון לבניו כו'. ור"ל בשומו אל, כשיחזור הקב"ה להשים שם אל המשותף בשמם ישראל, דהיינו שנזקקין זה לזה בשם אל המשותף, ומלת לביא ולביאה לרמז ב"י א"ל ב"י הא"ל וק"ל".
 

    
 תמונה 1.  אריה מתוך פסיפס המזלות
                חמת טבריה (337-286 לספה"נ).
   תמונה 2.  אריה טורף צבי  
                פסיפס בבית המרחץ בארמון הישאם.

     

    
 תמונה 3. חנוכיה – רוסיה  1890           צילם: Wmpearl   תמונה 4.  צילם:  yaaaay

   

רשימת מקורות:

מ. דור, החי בימי המקרא המשנה והתלמוד (עמ' 61-63).
אנציקלופדית חיות הבר, כרך 2 (188-189).
Wikipedia: Lion
Heinsohn, R.; C. Packer (1995). "Complex cooperative strategies in group-territorial African lions". Science 269 (5228): 1260–1262.
 

לעיון נוסף:

ויקיפדיה – ערך: אריה
האנציקלופדיה חיות הבר, כרך 1 (עמ' 161-207).
 

בפורטל "הדף היומי":

מהו הקומץ ומדוע איננו משביע דווקא ארי? - "אין הקומץ משביע את הארי" (ברכות, ג ע"ב).

האם האריה הוא "מלך החיות"? - "מלך שבחיות ארי, מלך שבבהמות שור" (חגיגה, יג ע"ב).

מדוע נפילה לבור עם נחשים או עקרבים מסוכנת מנפילה לבור אריות? - "נפל לגוב אריות אין מעידין עליו" (יבמות, קכא, ע"א). 

מאפייני הטורפים - "הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס" (בבא קמא, טו ע"ב).

א. האריות – תאור כללי ב. מעמד אריות מאולפים - "האדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין" (בבא קמא, טו ע"ב).

במה שונה דרך התזונה של האריה מטורפים אחרים? - "ארי ברשות הרבים, דרס ואכל פטור" (בבא קמא, טז ע"ב).

הסכנה המיוחדת בארי ודוב - "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך" (בבא מציעא, קו ע"א).

מדוע נבחר דווקא האריה כדוגמא לסילוק נזק? - "האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא" (בבא בתרא, נג ע"א).

הדמיון בין ההיכל ומבנה האריה – "צר מאחוריו ורחב מלפניו, ודומה לארי" (מידות, לז ע"א).

האריה כטורף מסוכן ומאיים - "למטבל ביומא דתמניא, משום אריותא" (נדה, סז ע"ב).  

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל. 
כתב: ד"ר משה רענן    © כל הזכויות שמורות

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

  1. כט אייר תשפ"ב 13:13 שלום מורי ורבי | פדות הולנד

    על כפירים ואריות- יהודה החזק בשבטים וכמוהו גם דן השפל שבהם נמשלו לגורי אריות(יתכן שהכוונה היא שכולנו מגדול ועד קטן גורי אריות) תמיד תהיתי איך זה שנמשלו דווקא לגורי אריות אם ידוע עתידנו מראש?!שנגדל ונתחזק ונבוא בעדיי עדיים... למה שלא ימשילו אותנו לאריות פשוט? כולם מכירים את השיר: ..." אל תירא ישראל כי גור אריה הלא אתה" ובהמשך- ואריה אם ישאג מי לא ירא?! אם אנחנו גורי אריות אז מי האריה? ה'!! מי ירצה להסתבך ולהציק לכפירים כש אריה שומר עליהם?? כתוב "ה' ממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נווהו" ראיתי פעם סרט טבע שנזדעזעתי ממנו מאוד אך השבוע הבנתי סוף סוף הכל.. בסרט ראו כיצד אריה חזק זוכה בלביאות שכבר יש להן גורים מזכר אחר, משושלת אחרת...ומה הוא עושה לגורים האלה לפני שמזדווג עם הלביאה? חונק אותם למוות! למה? כי הם יגדלו ואז הם עתידים לאיים על השושלת שלו..עכשיו הבנת למה האריה גם משול למלך? ואיך זה נוגע לנו? ה' הרחום נתן לכל שושלת שאיימה עלינו הזדמנות להתקיים בלי לאיים על השושלת שלנו ועכת אחרי שהוכיחו את רשעותם כלפינו אין לו אלא לחנוק את שושלתם, תרבותם, מהותם! כך גם ריבונו של עולם קודם מוכיח עליונותו על אמונות אחרות ורק אחרי שהתפרסם עליון על כל הארץ רק אז מזדקק ללביאה. הן עם כלביא יקום!!
  2. א סיון תשפ"ב 13:03 מי מטיל כסותו | משה רענן

    יה"ר שנזכה במהרה בימינו.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר