סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

יונת הבית - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. המיית היונה וצפצוף הציפור – "שמעתי בת קול שמנהמת כיונה" (ברכות, ג ע"א).

2. ייחודה של התנהגות הרבייה ביונים – "ארבעים סאה גוזלות משלוש בריכות בחדש" (ברכות, מד ע"א).

3. מה כוונת המאמר - "יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה"? – "מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה" (ברכות, נג ע"ב).

4. חשיבות המים ליונים – "ואין נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך" (שבת, קנה ע"ב).

5. מהן "יוני הרדיסאות"? "אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולין ולפני יוני הרדיסיות" (שבת, קנה ע"ב).

6. מהו איסור הפרחת יונים? – "המשחק בקוביא ומלוה בריבית ומפריחי יונים" (עירובין, פב ע"א).

7. היונה כסמל לנאמנות זוגית – "וגזל מנמלה, ועריות מיונה" (עירובין, ק ע"ב).

8. מהו "בן עוף" ומדוע הוא הועדף לקרבן ומאכל? – "גזירה שמא ישחוט בן עוף" (כתובות, ה ע"א).

9. מנגנון השתייה של העופות – "כל העופות פוסלין במי חטאת, חוץ מן היונה" (גיטין, פו ע"ב).

10. מהו תור ומה היא יונה? במה הם שונים? – "יביא תור או בן יונה" (בבא קמא, עח ע"ב).

11. עד כמה מתרחקת היונה מהשובך? "בית ארבעת כורין מלא שגר היונה" (בבא בתרא, כג ע"א).

12. חשיבות השארת דורות הצאצאים בשובך – "הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה" (בבא בתרא, פ ע"א).

13. מה החידוש המיוחד בשובך היונים בסוגייתנו? – "נהרדעי אמרי: אפילו שובכא דיוני" (בבא בתרא, קמד ע"א).

14. כיצד מתבצעים מירוצי היונים? – "אי תקדמיה יונך ליון" (סנהדרין, כה א').

15. מהו מין העוף שגוזליו עיטרו את סלי הביכורים? – "הגוזלות שעל גבי הסלין" (מנחות, נח ע"א).

16. מהו השלב הקובע את זמן הכשרם של התורים ובני היונה לקרבן ולאכילה? "כשר בתורין פסול בבני יונה" (חולין, כב ע"א).

17. לזיהוי דאציפי, כופשני צוצייני ותורין של רחבה – "דאציפי ותורין של רחבה כשרין משום תורין" (חולין, סב ע"א).

18. מדוע בחטאת יולדת הוקדם בן יונה לתור? "דמתיא בן יונה או תור לחטאת" (כריתות, ט ע"א).

19. האם יש משמעות לסדר שבו כתבה התורה את התורים ובני היונה בקרבן העוף? – "תורין קודמין לבני יונה" (כריתות, כח ע"א).

20. מהו השלב הקובע את זמן הכשרם של התורים ובני היונה לקרבן ולאכילה? – "תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנם" (מעילה, יא ע"ב).

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר