סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

נחש - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. במה שונה כפיפת החיזרן מהזדקפות הנחש? - "כי קא זקיף זקיף כחיויא" (ברכות יב ע"ב).

2. הקשר בין השדרה, כריעה במודים והנחש - "רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כי קא זקיף זקיף כחיויא" (ברכות, יב ע"ב).

3. מה נרמז בסדר המעשים מהם ניצל האדם? – "צרות אחרונות משכחות ראשונות" (ברכות, יג ע"א).

4. מהי הקפת הנחש? – "וזהו תנורו של עכנאי" (ברכות יט ע"א).

5. סביב איזו עקב כרוך הנחש? – "אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק" (ברכות, לג ע"א).

6. מדוע זוקף הנחש את צווארו? – "וזקפיה רב ששת לקועיה עלי כחויא" (ברכות, מח ע"א).

7. כיצד מצילה צניעות מהכשת נחשים ועקיצת עקרבים? – "מן הנחשים ומן העקרבים" (ברכות, סב ע"א).

8. 1. נחשים ועקרבים כסמל לסכנה 2. סימן הזיהוי של "עקצן צהוב" - "אבל נחשים ועקרבים יש בו" (שבת, כב ע"א).

9. מהו "בכעוס"? – "ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס" (שבת, סב ע"ב).

10. השימוש בנחשים לרפואה – "הצד נחש בשבת" (שבת, קז ע"א).

11. לזיהוי התנין – "מלמד שרכב על ארי זכר, וקשר תנין בראשו" (שבת, קנ ע"א).

12. מה מאפיין את "נקמת" הנחש? – "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש" (יומא, כב ע"א).

13. מהי כפיפה מצרית ומהו הנחש הדר בתוכה? – "אין אדם דר עם נחש בכפיפה" (כתובות, עב ע"א).

14. הבסיס הריאלי לקיומו של נחש בגודל קורת בית הבד – "אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד" (נדרים, כה ע"א).

15. נחש ההולך "בקומה זקופה" – "וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו" (סוטה, ט ע"ב).

16. לזיהוי השפיפון – "שפיפן עלי ארח" (סוטה, י ע"א).

17. מדוע הנחש מועד לעולם - ""בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין, והנחש מועד לעולם" (בבא קמא, טו ע"ב).

18. כיצד פועל מנגנון ההכשה/נשיכה של הנחש? – "שיסה בו את הנחש פטור השיך בו את הנחש" (סנהדרין, עח ע"א).

19. כיצד מגינה אכילת שקצים ורמשים על הנוכרים? – "של נחש ממית של שרצים אינו ממית" - (עבודה זרה, לא ע"ב).

20. מהי הסכנה במשקאות מגולים? – "כדי שיצא הרחש ממקום קרוב" (חולין, י ע"א).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר