סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו – נחש

 

"תנו רבנן: סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה, מה שביקשה לא ניתן לה, ומה שבידה נטלוהו ממנה; שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנין לו, ומה שבידו נוטלין הימנו. וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו, מה שביקש לא נתנו לו, ומה שבידו נטלוהו ממנו; אמר הקדוש ברוך הוא: אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה; אני אמרתי יהלך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך; אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם, עכשיו עפר יאכל וכו'" (סוטה, ט ע"ב).

 

שם עברי: נחש    שם באנגלית:  Snake    שם מדעי: Serpentes

שם נרדף במקורות: רחש, חיויא, עכנאי     


נושא מרכזי: נחש ההולך "בקומה זקופה"


לנושאים נוספים העוסקים בנחש ראו: "נחש – ריכוז נושאים וקישוריות"

 

הברייתא המתארת את התוכנית האלוקית המקורית ביחס לנחש ואת סופה מבוססת על הפסוק בבראשית (ג י"ד) ועל המדרש שנאמר על פסוק זה: "וַיֹּאמֶר ה' אלוקים אֶל הַנָּחָשׁ: כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חייך". במדרש אגדה (בובר) אנו מוצאים: "גחונך תלך. מכאן אמרו שהיה הולך בקומה זקופה וירדו המלאכים וקצצו את רגליו". הקללה "על גחנך תלך" מעידה על כך שעד אז הלך בקומה זקופה.

בצד השאלה האם ניתן להבין את דברי הברייתא כפשוטם או שיש בהם סודות ורמזים הנשגבים מבינתנו מעניין לגלות שבעמדה שקנתה לה שביתה בקרב פליאונטולוגים (חוקרי מאובנים) יש יותר מרמז לדברי המדרש. הדיעה המקובלת שמוצא הנחשים חסרי הרגליים הוא בבעלי חיים בעלי 4 גפיים מתפקדות למשל קבוצת הטטרפודופיס (תמונה 1). נושא זה נחקר במשך שנים והתבסס על מאובנים שנמצאו בהם שרידי רגליים ברמות התפתחות שונות (תמונה 2 מציגה מאובן נחש בעל 2 רגלים אחוריות בלבד). נחשים מודרניים חסרי רגלים לחלוטין אך קיימות קבוצות נחשים בעלות אגן ירכיים ושרידים קטנים של עצם הירך. יתר על כן קיימות קבוצות נכחדות של נחשים שבהם הופיעו מחדש רגלים דבר המעיד על כך שהמערכת הגנטית האחראית להתפתחות הרגלים לא נעלמה לחלוטין כפי שנראה להלן.

מחקר מקיף (1) שהתבסס על ה- D.N.A, האנטומיה ומאובנים של הנחשים מצא שאב המוצא המשותף הצעיר ביותר של כל הנחשים היה בעל חיים לילי שטרף בעלי חיים גדולים יחסית אליהם הגיע בהתגנבות. בית גידולו המשוער היה אזורים מיוערים בחצי הכדור הדרומי. אב מוצא זה של כל הנחשים בני זמננו היה חסר רגלים קדמיות אך עדיין היו לו רגלים אחוריות קטנות בעלות קרסול מושלם ואצבעות. כאמור, קדמו לו "נחשים" בעלי 4 גפים. בשנת 2016 התפרסם מחקר (2) שהסביר את המנגנון שגרם לאיבוד הרגלים. בנקודה זו עלי להדגיש שהצעת מנגנון ביולוגי אינה מהווה חלופה לאמונתנו שהדבר נבע מצו אלוקי. המנגנון הביולוגי משמש רק כנסיון להסביר את האופן שבו רצון אלוקי רוחני מתורגם לתופעות גשמיות שניתנות לתצפית ומדידה.


המחקר הנ"ל הצביע על השינויים האפשריים שחלו במטען התורשתי שהביאו להתנוונות או העלמות גפי הנחשים. לכמה נחשים כמו הפיתון נותרו רגלים שרידיות קטנות בצורה של שתי בליטות משני צידי האגן. החוקרים מצאו שבליטות אלו הן תוצאה של "הבהוב" קצר של גן המכונה Sonic hedgehog בעוברים בני פחות מ – 24 שעות. גן זה "נדלק" בכל חולייתן בעל גפים אך לאחר מכן כבה. הגן Sonic hedgehog מבקר את ההתפתחות של איברים רבים בחולייתנים ולא רק את הגפים. רצף ד.נ.א הנקרא "מעצם" (enhancer) מבקר את האופן שבו הגן Sonic hedgehog "נדלק ונכבה" בחלקי גוף שונים. ללא ה"מעצם" Sonic hedgehog לא יכול לגרום להתפתחות מלאה של הגפים. החוקרים מצאו כמה מקטעי ד.נ.א של ה"מעצם" שנשמטו במהלך האבולוציה של הפיתון. בנחשים חסרי רגלים לחלוטין כמעט ולא נמצאו שרידי ה"מעצם" של הגן Sonic hedgehog. במחקר נוסף בעוברי פיתון נמצאה פעילות של גנים האחראים להיווצרות אצבעות ובהונות למרות שלבוגר אין ידים ורגלים. לדעת החוקרים המערכת הגנטית ליצירת גפים קיימת באופן סמוי בפיתון אלא שה"מעצם" של ה - Sonic hedgehog לא מאפשר להן להתפתח לצורה המוגמרת.

 

תמונה 1. מאובן נחש בעל 4 רגלים         צילם: Ghedoghedo

 

הרחבה

אנצל את מאמר חז"ל זה על מנת להתייחס לנושא "כבד" המעורר פולמוס טעון רגשות ואמונות. בניגוד לתפיסה הרואה בששת ימי בראשית מועד שבו נחתמה הבריאה, שממנו והלאה לא חלו יותר שינויים במבנה המינים על פני כדור הארץ, הרי שבמאמר חז"ל שבו פתחנו נכתב במפורש שהנחש הפך במצוות הקב"ה מבעל חיים ההולך זקוף לבעל חיים זוחל. למעשה מופיע עקרון זה בצורות שונות בספרות חז"ל ואחד מהאזכורים הבולטים מופיע במשנה בסנהדרין (פ"ד מ"ה): "לפיכך נברא אדם יחידי ... ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו". לומדים אנו ממשנה זו שייתכנו שינויים במטען התורשתי של האדם גם לאחר ששת ימי בראשית. שינויים אלו מסבירים כיצד מהאדם הראשון שהיה אב המוצא המשותף לכל מין האדם התקבלו טיפוסים כה שונים של בני אדם.

משחר ההיסטוריה האנושית מייחד האדם מחשבה רבה לאופן שבו נברא העולם, והחיים על פניו. ניתן להצביע על שתי גישות כלליות לנושא, שלפחות לכאורה, סותרות זו את זו. מצד אחד עומדים ההסברים הדתיים המתארים את בריאת העולם כפרי מעשיו של בורא עולם (ישנן אמונות שונות בדבר זהות אותו בורא שרווחו, להבדיל, בעמים שונים בכל מהלך ההיסטוריה). לפחות בנצרות ההתייחסות לבריאת העולם היא על פי הנאמר בפרשת בראשית ככתבה וכלשונה כלומר: הבורא ברא את כל הנבראים בששה ימים באופן חד פעמי ובאופן בלתי תלוי זה מזה. לעומתם עלו הסברים מדעיים המתארים את בריאת העולם כתהליך טבעי הנובע מחוקי טבע ידועים שאינם נובעים מכוח מטאפיסי כלשהו. הסברים אלו נכללים בתיאוריות מדעיות שונות שעלו במהלך הדורות ותיאורית ההתפתחות של דרווין היא רק אחת מהן.

כאמור, לענ"ד, אין סתירה בין אמונה בבורא עולם, בדרכה של היהדות, לבין הניסיון של עולם המדע להסביר את עולמנו (לדוגמה קיומם של מאובנים) במונחים של התפתחות. לדוגמה: כמאמינים בני מאמינים אנו מתפללים ומבקשים מהקב"ה שייתן לנו גשם ("ותן טל ומטר לברכה"). מאידך גיסא מנקודת מבט מדעית אנו מתארים את ירידת הגשמים במונחים פיסיקליים. האם העובדה שאנו מתארים את "מנגנון" ירידת הגשמים סותר את אמונתנו שה' הוא המוריד את הגשם? האדם המאמין סבור שה' הוא שברא את ה"מנגנון" והוא זה שמשגיח על פעולתו ולכן אין סתירה בין שתי התפיסות. ייתכן ורעיון זה מופיע בדברי האדמו"ר הזקן בשער היחוד והאמונה: "ואפילו הארץ הלזו הגשמית ובחינת דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית הייתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש וזה שכתב האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחינת נפש וחיות רוחנית דהיינו בחינת התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית". "המחדש בטובו מעשי בראשית", כל יום העולם נברא מחדש כמו במעשי בראשית. רצון ה' בא לידי ביטוי בכל רגע ורגע, בתופעות הטבע אותן אנו רואים, כאותו רצון שהביא לבריאת העולם.

באופן דומה ניתן לתאר את בריאת העולם בשני ערוצים: מחד גיסא אנו מאמינים בבורא עולם ומאידך גיסא מתארים את "מנגנון" בריאת העולם בעזרת כלים מדעיים. מובן מאליו שסינתזה זו אפשרית רק אם נדחה את המוטיבים הדתיים המלווים את מדע האבולוציה כמו למשל עקרון האקראיות. יש להעיר בהערת אגב שאין אפשרות להוכיח את עקרון האקראיות בעזרת כלים מדעיים ולכן אין בו יותר מאשר אמונה המלווה את השיח של כמה מהמדענים העוסקים בתחום. דוגמאות טובות לדיבור בשני הקולות שהצגתי ניתן למצוא במפרשים כמו למשל בדברי הרמב"ן: "הקב"ה ברא כל הנבראים מאפיסה מוחלטת ... אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאד אין בו ממש, אבל הוא כח ממציא, מוכן לקבל הצורה, ולצאת מן הכח אל הפועל, והוא החומר הראשון, נקרא ליונים היולי וכו'". יש בדבריו אמירה עקרונית חדה וברורה. לאחר יצירה של "יש מאין" המשך הבריאה היה על ידי שכלול ועצוב של שאר הבריאה. גישה זו עומדת בניגוד לתפיסה הרווחת בקרב ה"בריאתיים" (creationists) הנוצרים שאינם מקבלים את הפרד"ס (פשט, רמז, דרש, סוד) ורואים את פרשת בראשית כתיאור מדעי מפורט ומדויק.

באופן מפורש יותר מופיע רעיון זה בדברי המלבי"ם בפרשת בראשית: "ויאמר אלוהים ישרצו המים. הבריאה הלכה ממדרגה למדרגה, דומם צומח חי מדבר, וכל הקודם היה הכנה למה שאחריו ... ונודע שגם בעלותה בסולם המדרגות לא עלתה הבריאה בדילוג רק ע"י אמצעיים, שנמצא האלמוג שהוא אמצעי בין הדומם והצומח והפלופ שהוא אמצעי בין הצומח והחי, והקוף שהוא אמצעי בין החי להמדבר וכו'". המלבי"ם שהיה בן דורו של דרווין מתאר את בריאת העולם על ידי הקב"ה תוך שימוש במונחים אבולוציוניים טיפוסיים כמו התפתחות מדורגת וקיומם של שלבי ביניים ("אמצעיים"). הניסוח המפתיע ביותר בדבריו מתייחס למוצא האדם: "והקוף שהוא אמצעי בין החי להמדבר".

נסיים בקטע קצר מתוך אגרת צ"א שבה הרב קוק התייחס לסתירה לכאורה בין אמונה ומדע: "... אבל באמת אין אנו נזקקים לכל זה, שאפילו אם היה מתברר לנו, שהיה סדר היצירה בדרך התפתחות המינים גם כן אין שום סתירה, שאנו מונים כפי הפשטות של פסוקי תורה, שנוגע לנו יותר מכל הידיעות הקדומות. שאין להן עמנו ערך מרובה. והתורה וודאי סתמה במעשה בראשית, ודברה ברמיזות ומשלים, שהרי הכל יודעים שמעשה בראשית הם מכלל סתרי תורה, ואם היו כל הדברים רק פשוטם איזה סתר יש כאן ... לפיכך סתם הכתוב בראשית ברא אלוקים. והעיקר היא הידיעה העולה מכל העניין לדעת ד', וחיי המוסר האמיתי וכו'". לדבריו התורה איננה ספר מדע והתיאורים המדעיים לכאורה שבתורה נועדו אך ורק להעביר לנו מסרים רוחניים.
תמונה 2. מאובן נחש בעל רגליים אחוריות         צילם: Ghedoghedo


  

א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com 
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.


 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר