סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

נחש - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. במה שונה תנועת החיזרן מתנועת הנחש? - "רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כי קא זקיף זקיף כחיויא" (ברכות יב ע"ב).

2. מה נרמז בסדר המעשים מהם ניצל האדם? – "צרות אחרונות משכחות ראשונות" (ברכות, יג ע"א).

3. מהי הקפת הנחש? – "וזהו תנורו של עכנאי" (ברכות יט ע"א).

4. סביב איזו עקב כרוך הנחש? – "אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק" (ברכות, לג ע"א).

5. מהו "בכעוס"? – "ומכניסות בהן יצר הרע כארס בכעוס" (שבת, סב ע"ב).

6. השימוש בנחשים לרפואה – "הצד נחש בשבת" (שבת, קז ע"א).

7. לזיהוי התנין – "מלמד שרכב על ארי זכר, וקשר תנין בראשו" (שבת, קנ ע"א).

8. מה מאפיין את "נקמת" הנחש? – "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש" (יומא, כב ע"א).

9. מהי כפיפה מצרית ומהו הנחש הדר בתוכה? – "אין אדם דר עם נחש בכפיפה" (כתובות, עב ע"א).

10. הבסיס הריאלי לקיומו של נחש בגודל קורת בית הבד – "אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד" (נדרים, כה ע"א).

11. נחש ההולך "בקומה זקופה" – "וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו" (סוטה, ט ע"ב).

12. כיצד פועל מנגנון ההכשה/נשיכה של הנחש? – "שיסה בו את הנחש פטור השיך בו את הנחש" (סנהדרין, עח ע"א).

13. כיצד מגינה אכילת שקצים ורמשים על הנוכרים? – "של נחש ממית של שרצים אינו ממית" - (עבודה זרה, לא ע"ב).

14. מהי הסכנה במשקאות מגולים? – "כדי שיצא הרחש ממקום קרוב" (חולין, י ע"א).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר