סקר
המסכתות הקצרות שבסדר מועד

 

דלעת הבקבוק - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מהו הקרא ומה היא דרך אכילתו המקובלת? – "אקרא חייא וקמחא דשערי מברכינן עלייהו שהכל נהיה בדברו" (ברכות, לו ע"א).

2. מהי הקרויה ומה היו השימושים בה? – "האבן שבקירויה אם ממלאין בה ואינה נופלת, ממלאין בה" (שבת, קכה ע"א).

3. מהם הדילועין ומדוע יש לחתוך אותם? – "מחתכין את הדלועין לפני הבהמה" (שבת, קנה ע"א - קנו ע"ב).

4. מה החידוש בברכת שהחיינו על דלעת? – "אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן" (עירובין, מ ע"ב).

5. מהי דלעת יונית ומה חשיבותה? – "וקולחי כרוב ודלעת יונית" (יבמות, פא ע"ב).

6. הקרא כצמח רפואה – "אביי אמר: אפילו קרא וחבושא" (כתובות, ס ע"ב).

7. מהו קרא ומעמדו הרפואי? – "חזא קרא דמחת בביתיה שבקיה ונפק" (נדרים, מט ע"ב).

8. טיפוסי הדלעת המוזכרים בספרות חז"ל בדגש על "דלעת הרמוצה" – "ומותר בביצה טורמוטא ובדלעת הרמוצה" (נדרים, נא ע"א).

9. הדלעת כ"אטם אוזניים" – "אותיבו קרי באוניכו וכתובו ליה" (גיטין, לד ע"א).

10. לזיהוי הקרי? - "שמעית דקאמר קרי קרי, ולא ידענא מאי קאמר" (בבא מציעא, סד ע"א).

11. מה מייחד את אכילת הקישואים והדלועים? – "דלמא כאכילת קישואין ודילועין?" (מכות כד ע"א).

12. מדוע נבחר חיתוך הדלעת כדוגמה מנוגדת לשחיטת בהמה? – "חתך דלעת עמה דברי הכל פסולה" (חולין, לב ע"א). 

 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר