סקר
מסכת בבא קמא:

 

שומשום - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. השימוש בשומשום בעת העתיקה – "דשומשמי קא אמרת, או דקורטמי קא אמרת" (ברכות, לח ע"א).

2. האם בבבל היה שמן שומשום בלבד? – "מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין" (שבת, כו ע"א).

3. מהי גפת ומהו ההבדל בין גפת זיתים ושומשומים? – "קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים" (שבת, מז ע"ב).

4. זרעי השומשום כסמל ליחידת גודל קטנה – "כביצה חסר שומשום אינו מטמא" (ראש השנה, יג ע"א).

5. מה השימוש האפשרי בשומשום מיד לאחר עקירתו? "אלא שומשמי למאי חזי" (מועד קטן, יב ע"ב).

6. מהו "קריא לשומשמא"? – "תוקפא בביתא כי קריא לשומשמא" (סוטה, ג ע"ב).

7. היתרונות הבריאותיים של זרעי השומשום – "תלת ביעי נינייא וביעתא דכמונא וביעתא דשומשימי ויכול" (גיטין, סט ע"ב).

8. השומשום כגידול בעל ערך כלכלי גבוה – "קב שומשמין בארבע אמות מהו" (בבא מציעא, כא ע"א).

9. השפעת השומשום על תכולת מינרלי ההזנה בקרקע - "ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי" (בבא מציעא, קד ע"ב).

10. מעמדו של השומשום כמקור לשמן? "דכי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדניה" (בבא בתרא, כה ע"ב).

11. מדוע היה צריך לייבש את השומשום לפני עצירת השמן? - "הויא הנהו חנואתא אבראי, דהוו שטחו בהו שומשמי" (בבא בתרא, סח ע"א).

12. מעמדו של השומשום מבחינה בוטנית – "תיבלה בקצח בשומשמין ובכל מיני תבלין" (מנחות, כג ע"ב).

 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 


5. הזית כסמל לתכונות תלמידי חכמים ולעם ישראל – "שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית" (סנהדרין, כד ע"א).

מעמדו של השומשום כמקור לשמן? דכי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדניה (בבא בתרא, כה ע"ב).
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=3062

 
מעמדו של השומשום כמקור לשמן? דכי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדניה (בבא בתרא, כה ע"ב).
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=3062

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר