סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

זית אירופי - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מבנה גזעי וענפי הזית והתאנה – "ומתפללין בראש הזית ובראש התאנה" (ברכות, טז ע"א).

2. מהו שלב ה"הנצה"? "החרובין משישרשרו והגפנים משיגרעו והזיתים משיניצו" (ברכות, לו ע"ב).

3. מה מסמלים שתילי הזיתים? - "הני מילי פרי, אבל אילני הויין ליה בנים מרובין שנאמר בניך כשתלי זיתים" (ברכות, נז ע"א).

4. כיצד מכינים דיו לכתיבת סת"ם? - "כל השמנים יפין לדיו ושמן זית מן המובחר" (שבת, כג ע"א).

5. איכות שמן זית ושמן שומשום למאור – "מהדר אמשחא דזיתא אמר האי צליל נהוריה טפי" (שבת, כג ע"א).

6. הזית כמקור לשמן – "אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד" (שבת, כד ע"ב).

7. גידולי השמן ותפוצתם העולמית בתקופת המשנה – "רבי טרפון אומר: אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד" (שבת, כו ע"א).

8. מהי גפת ומהו ההבדל בין גפת זיתים ושומשומים? – "קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים" (שבת, מז ע"ב).

9. מה חלקו של ה"קשר" בראש הקנה בבדיקה? – "קנה של זיתים, אם יש קשר בראשו מקבל טומאה" (שבת, קכג ע"ב).

10. משמעות הפועל "מנקף" בזית – "עני המנקף בראש הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום" (גיטין, נט ע"ב – סא ע"א).

11. היתרונות הבריאותיים של שמן הזית – "וחלא דחמרא ומשחא דזיתא ונטפיק חיורא" (גיטין, פו ע"א).

12. חשיבותו וערכו הכלכלי של הזית – "כמה יהא בזית ולא יקצצו? רובע" (בבא קמא, צא ע"ב).

13. הגליל כמרכז לגידול זיתים והפקת שמן – "לוקחין מנשים זיתים במועד בגליל העליון" (בבא קמא, קיט ע"א).

14. מאפייני השמן כנוזל צמיג – "יוציא לו שלשה לוגין שמן למאה" (בבא מציעא, מ ע"א).

15. התחדשות עצים לאחר כריתה – "זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות" (בבא בתרא, פ ע"ב).

16. מאפייני הזית הדומים לעם ישראל – "מה זית זו אחריתו בסופו" (מנחות, נג ע"ב).

17. מהו "אנפקטן" ומהו "שרף" הזיתים? – "ואם הביא פסול, מפני שהוא שרף" (מנחות פה ע"ב).

18. מה הקשר בין שמן זית ובין חכמה? – "מתוך שרגילין בשמן זית, חכמה מצויה בהן" (מנחות, פה ע"ב).

19. השמן כנוזל "רך" ו"נוח" – "אלא בודקין אותו בשמן שהשמן רך" (נדה, כה ע"א).


 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 


5. הזית כסמל לתכונות תלמידי חכמים ולעם ישראל – "שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית" (סנהדרין, כד ע"א).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר