סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

חיטה - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מהם חיטי קורדניתא? – "אפילו בחיטי קורדניתא אין חוששין לקידושין" (פסחים, ז ע"א).

2. מדוע רוח צפונית יפה לחיטה וקשה לזית? – "רוח צפונית יפה לחטין" (יומא, כא ע"ב).

3. מהו ערכם התזונתי היחסי של החיטה, השעורה והכוסמין? – "לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין שעורין" (כתובות, סד ע"ב).

4. חיטה לעוסה כתערובת אנטי-בקטריאלית – "שלא ילעוס חיטין ויתן על מכתו" (נדרים, לג ע"א).

5. מדוע קשה להבחין בין חיטה לשעורה? מה ההבדלים ביניהן? – "בין חיטי לשערי לאו אדעתייהו דאינשי" (בבא בתרא, נו ע"ב).

6. מהו מסלול חדירת היין לתוך גרגיר החיטה? – "שאני חיטי הואיל ואגב צירייהו כמבוקעות דמיין" (עבודה זרה, סה ע"ב).

7. הירידה בחיוניות גרגירי חיטה מעוכלים למחצה – "או דלמא משום כחישותא הוא, והשתא נמי כחושה" (מנחות, סט ע"א).

8. כיצד תתכן הבשלת תבואה לפני הפסח? – "קוצרין בית השלחין שבעמקים" (מנחות, עא ע"א).

9. התנאים האקלימיים האופטימליים לגידול תמרים, חיטה ושעורה – "ולא מתמרים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים" (מנחות, פד ע"א).

10. מהן השדות המודרמות ומה חשיבותן לאיכות החיטה? – "שאין מביאין את העומר אלא מן השדות המודרמות" (מנחות, פה ע"א).

11. מהן קליפות החיטה? – "חטה בקליפתה, ושעורה בקליפתה" (חולין, קיז ע"ב).

12. מהם "שדרה" "חד דרא" ו"מלאי"? "הכא נמי בשדרה" (חולין, קיט עב).
 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר