סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

ללמוד ולהבין

ספריית שיעורי דף יומי שמע / וידאו
פירוש עוז והדר - שפה ברורה (ב)  דבר מלכות
ביאור 'חברותא' - פרק ראשון חברותא
סיכומי סוגיות בקיצור
מצגת עזר ללימוד הדף (ב) הראל שפירא
טבלאות עזר (ב) כולל עיון הדף
דף עזר הראל שפירא
תרשימי עזר (ב.-ג.) ר' עמיחי גורדין
מבט לדף (ב) אור הספר התורני
מחודדים בפיך (ב-ח) סיכומי הדף
סוף זמן קריאת שמע של ערבית עופר סיון
תחילת זמן קריאת שמע של ערבית עופר סיון
מצגת - זמני היום  יצחק רסלר
תרשים מסכת ברכות נתיבות הש"ס
סיכום דברי הגמרא תמצית הש"ס
סיכומי הסוגיות הרב יעקב שכטר
סיכום גפ"ת הרב יוסף אוחנה
סיכומי הדף-היומי (ב-ו) הרב בוסיבא
שינון הדף היומי (ב-ח) מה בדף
גמרא סדורה (פרק ראשון) הרב דני ווינט
גמרא סדורה המאיר הרב בן שלמה
גמרא מובנת (פרק ראשון) שלמה עזיזי
טבלת סיכום לשי' התנאים הרב סיימון וולף
דרך ישרה - תמצית הדף היומי הרב וינגולד
שינויי נוסחאות - דף ב הכי גרסינן
סיכום הדף באנגלית Daf Notes
סיכום מסקנת הסוגיות גלי מסכתא
דף גמרא ערוך ומבואר (פרק א) גמרא נוחה
עוד

להעמיק

קריאת שמע של ערבית ושחרית הרב יואב מאורי
מנחת אשר- עין משפט המפורש הרב אלחדד
עיון העמוד דרשו
פתיחה למסכת ברכות הרב אודי שורץ
מאימתי קורין את שמע בערבין? צורבא מרבנן
צוף הדף (ב) הרב נעם לסר
פתיחה דף יוםיומי
"מאימתי קורין" עונג שבת
מצווה בזמן הרב דוב ברקוביץ
דף לעיון והעמקה הרב טרכטינגוט
דף לעיון והעמקה הרב טרכטינגוט
מראה מקומות לעיון (ב-י) כולל הדף היומי
מ"ט בזמן חז"ל הביהכנ"ס היה... הרב יהודה קוק
אם נהגו להתפלל תפילת ערבית... הרב יהודה קוק
מ"ט מקדים העני לסעודתו הרב יהודה קוק
ניקוד מילת ויטהר הרב דוד כוכב
זמן שיעורא דעני הרב דוד כוכב
שטיבלך בחתונה הרב דוד כוכב
תחילת זמן קריאת שמע מכון הלכה ברורה
גליון יומי (ב) מדרשיית פ"ת
חמדת הדף (ב-ח) הרב שלמה שורץ
דיוק וחידוש ברש"י (ב) אהרן פרנקל
תחילת זמן קריאת שמע בערבית ר' הלל בן שלמה
סוף זמן קריאת שמע של ערבית ר' הלל בן שלמה
טהרת הכהנים לאכילת תרומה ר' הלל בן שלמה
הקטר חלבים ואיברים ר' הלל בן שלמה
בדין תחילת זמן ק"ש של ערבית צורתא דשמעתא
גליון חודשי (ב-כב) פניני הדף
עוד

להרחיב

גמל - "הרואה גמל בחלום" משה רענן
המשנה הראשונה והקדמת הזוהר הרב חיים הבר
מאוצרות חכמי ספרד (ב-ו) שמעון ליברטי
כיצד להשיג קדושה גם בזמן... הרב אורי גמסון
מהי קריאת שמע של ערבית? הרב שאול וינגורט
עלון שבועי (ב-ז) מתיקות הדף היומי
על ביאת השמש וביאת האור גרסאות הדף היומי
גליון שבועי (ב-ז) פורטל הדף היומי
פתיחות ושקיפות  רפי זברגר
שלושה סוגים של קריאת שמע מכון הלכה ברורה
הדף היומי לילדים (325) התלמוד הישראלי
גליון שבועי (ב-ח) פנינים מאירים
הקדמה למסכת ברכות עונג שבת
גליון שבועי (ב-ח) פניני הדף היומי
דף העשרה (ב-ז) מצדיקי הרבים
ענייני לשון מענה לשון - אפ"ר
גליון שבועי (עג) [1076] מאורות הדף היומי
גליון שבועי (ב) [688] מאורות הדף היומי
גליון שבועי (ב-ג) [301] מאורות הדף היומי
גליון דף יומי daf yomi digest
שיעורים בהגדות חז"ל (ב-יד) הרב חנוך גבהרד
חוברת יוסף דעת יוסף דעת
לקט באורי אגדות המכון לאגדה
"אמר מר" הרב יוסף שמשי
"ותו"; "ואיבעית אימא" הרב יוסף שמשי
לשון וניסוח במשנה הראשונה הרב יוסף שמשי
עוד

ספרים מומלצים

דף על הדף הרב מנדלבוים ועוד
שדה צופים ר' שמואל דוד פרידמן
משנת ארץ ישראל שמואל וזאב ספראי
גמרא ופירושה (ברכות) הרב ארלנגר
אל העין (עיונים באגדות) אגדה היום
עין אי"ה הראי"ה קוק
אור לו בציון הרב יצחק עטהויזן
אם יעקב הרב יעקימאווסקי
אמרי יושר הרב מאיר גרינימן
אסיפת זקנים הרב נתן צבי הירש
אמרי נועם הגר"א
ברכות כהלכתה הרב דוד ליבור
ארץ החיים ר' חיים מצ'רנוביץ
גמרא מבוארת - מאיר ההלכה הרב אליהו שני
ברכת אליהו הרב אליהו שני
בית יוסף הרב אברהם דירנפלד
בית ישראל הרב אברהם דירנפלד
חשוקי חמד הרב יצחק זילברשטיין
צל"ח הרב יחזקאל לנדא
מעון הברכות הרב ישראל לנדא
לשון הזהב הרב זאב וואלף
מגיד תעלומה הרב צ"א שפירא
מנחת יהודא הרב שטאטהאגן
כרם אהרן הרב אהרן וואלאנאוו
כנשר יעיר הרב מנחם אדלר
רמזים לתלמוד הרב אהרון אליהו
עמק הפשט כולל הדף היומי
גמרא סדורה - ברכות הרב דני ווינט
מי מנוחות הרב נחמן כהנא
עבדא דמלכא הרב עובדיה זוננא
בקיאות כהלכה הרב שמואל כהן זדה
אוצרות הש"ס צבי מאשקאוויטש
אמרי במערבא הרב אחיקם קשת
חידושי הלכות על מסכת... הרב איתן זן בר
עוד
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר