סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי?


 

תאנה - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. על הריאליה בשימוש בעלי תאנה כבגד – "רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו" (ברכות, מ ע"א).

2. מהם שיתין? – "שיתין: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מין תאנים" (ברכות, מ ע"ב). 

3. אורך "חיי מדף" של תאנים – "בר מזבין תאני תאני דאבוך זבין" (ברכות, סב ע"ב).

4. מהי פגה ומהם שלבי התפתחות פגות התאנה? – "פגה שטמנה בתבן" (שבת, קכג ע"א).

5. מהו "דיופרא"? – "כל השיתין פטורין חוץ מן הדיופרא" (עירובין, יח ע"א).

6. מהן ה"בכורות"? – "תאנים טבות מאד כתאני הבכרות" (עירובין, כא ע"א).

7. מה היתרון בקטיף תאנים בצידו המזרחי של העץ? – "ורצתי למזרחה של תאנה" (יומא, פג ע"ב).

8. מה מאפיין את מקצב הבשלת פגות התאנה? – "חזייה לההוא גברא דהוה מנקיט תאני" (חגיגה, ה ע"א).

9. תפקיד התאנה בספור חטאו של האדם שלקה - "שהטיח באשתו תחת התאנה" (יבמות, צ ע"ב).

10. הקשר בין התאנה למעשה "אריה"? – "ונתלה בייחור תאנה ופשחו" (יבמות, קכב ע"ב).

11. מהם כלופסין? – "היה עושה בכלופסין לא יאכל בבנות שבע" (נדרים, נ ע"ב).

12. כיצד ניתן לאפיין עוקצי תאנים לצורך חקירה? – "מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים" (סנהדרין, ט ע"ב).

13. מהו פה התאנה? – "פי תאנה אין בו משום גילוי" (עבודה זרה, ל ע"ב).

14. מדוע השתמשו בעצי תאנה לצורך המערכה השניה? – "ביררו משם עצי תאינה יפים" (זבחים, נח ע"א).

15. כיצד הדליית גפן על תאנה עשויה לגרום לשינוי בריח היין? – "הדלה הגפן על גבי תאינה" (בכורות, יז ע"א).

16. מהן תאנים לבנות ושחורות? – "שחורות וליקט לבנות לבנות וליקט שחורות" (כריתות, יט ע"ב).

17. מה היא תאנה לבנה וכיצד גורמים לה לגדל קורות גדולות? – "מייתי תאיני חיורתא ושייפי להו בחבלא" (מעילה - תמיד, כט ע"ב).

  

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר