סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

גמל - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מהו "גמלא פריצא"? – "ונפל עליה גמלא פריצא" (ברכות, נד ע"א).

2. מדוע לגמל זנב קצר? "מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה?" (שבת, עז ע"ב).

3. אכילת מזון קשה או קוצני על ידי גמלים – "שכן בערביא מקיימין קוצי שדות לגמליהם" (שבת, קמד ע"ב).

4. האכלה כפויה בגמל - "אין אובסין את הגמל ולא דורסין אבל מלעיטין" (שבת, קנה ע"ב).

5. תצרוכת המזון של הגמל – "לדידי חזי לי ההוא טייעא דאכלא כורא ואטעינא כורא" (שבת, קנה ע"ב).

6. מועד ביות הגמל – "שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה בגמלין" (עירובין, טו ע"ב – טז ע"א).

7. הלכות הקשורות לגודל הגמל – "שאני גמל, הואיל וצוארו ארוך" (עירובין, כ ע"ב).

8. כושר הנשיאה של הגמל - "בין אצל לאצל טעינו ארבע מאה גמלי דדרשא" (פסחים, סב ע"ב).

9. מהם האחשתרנים – "אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים, מי ידעינן" (מגילה, יח ע"א).

10. הגמל כסמל לבהמה גדולה - "גמלא במדי אקבא רקדא"? (יבמות, מה ע"א).

11. האם "גמלא פרחא" הוא עובדה ריאלית? – "דלמא בגמלא פרחא אזל" (יבמות, קטז ע"א).

12. הקשר בין יהודי ערביה והגמלים – "גמלים של ערביא, אשה גובה פרנא מהם" (כתובות, סז ע"א).

13. מהם מיני וגזעי הגמלים? – "גמלא פרסא וגמלא טייעא, דהאי אלים קועיה והאי קטין קועיה" (בבא קמא, נה ע"א).

14. מהו גמל אוחר? "גמל האוחר בין הגמלים" (בבא בתרא, צג ע"א).

15. מדוע נבחרו הגמלים כדי להדגים את אריכות ימי הזקנים? – "נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני" (סנהדרין נב ע"א).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר