סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

עורב - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. כיצד מסמנים העורבים את זמן הדלקת נרות שבת? – "במתא חזי תרנגולא, בדברא עורבי" (שבת, לה ע"ב).

2. גידול עורבים כחית מחמד – "רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין" (שבת, קכו ע"ב).

3. מהם עורב לבן ושחור וטיב יחסם לצאצאיהם – "עורבא בעי בניה, וההוא גברא לא בעי בניה" (כתובות, מט ע"ב).

4. מה משותף לאופן פרנסת עורב וכלב? – "אמר לו פרנסני ככלב וכעורב" (בבא בתרא, ח ע"א).

5. מדוע העורבים עמדו על הדקלים – "אפיקו לי קורקור מהכא" (בבא בתרא, כב ע"ב).

6. מדוע יש חשש שעורב ישליך טומאה על העץ? – "דלמא מייתי עורב טומאה ושדי התם" (בבא בתרא, כז ע"ב).

7. העורב כ"גנב מועד" ומה הרקע להתנהגות זו? "כד הוה נטיל עורבא בשרא" (בבא בתרא, צא ע"ב).

8. מעמדו של העורב בספרות חז"ל – "תשובה ניצחת השיבו עורב לנח" (סנהדרין, קח ע"ב).

9. העורבים כ"ספקי מזון" כשר – "והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר" (סנהדרין, קיג ע"א).

10. מהו "כליה עורב"? – "תניא: אחרים אומרים, לא יפחות מכליה עורב" (מנחות, קז ע"ב).

11. מהו מזונם של העורבים? – "לעורבים ולא לעטלפים" (חולין, קלד עב).

12. מהו המאפיין ההתנהגותי של העכברים והעורבים המשתקף בסוגיה? – "אימר בא עורב ונטלה" (בכורות, כה עב).

13. העורב כמביא או מסלק טומאה – "הכא נמי נימא עורב אתא ושדא" (נידה, ד ע"ב).

14. לזיהוי העורב ותיאורו – "המפלת דמות עורב" (נידה, כו ע"ב).

15. מהו המאפיין ההתנהגותי של העורבים המשתקף בסוגיה? – "אימא עורב נטלה" (נידה, סא ע"א).


 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר