סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

עורב - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. כיצד מסמנים העורבים את זמן הדלקת נרות שבת? – "במתא חזי תרנגולא, בדברא עורבי" (שבת, לה ע"ב).

2. גידול עורבים כחית מחמד – "רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין" (שבת, קכו ע"ב).

3. מהם עורב לבן ושחור וטיב יחסם לצאצאיהם – "עורבא בעי בניה, וההוא גברא לא בעי בניה" (כתובות, מט ע"ב).

4. מה משותף לאופן פרנסת עורב וכלב? – "אמר לו פרנסני ככלב וכעורב" (בבא בתרא, ח ע"א).

5. מדוע העורבים עמדו על הדקלים – "אפיקו לי קורקור מהכא" (בבא בתרא, כב ע"ב).

6. מדוע יש חשש שעורב ישליך טומאה על העץ? – "דלמא מייתי עורב טומאה ושדי התם" (בבא בתרא, כז ע"ב).

7. מעמדו של העורב בספרות חז"ל – "תשובה ניצחת השיבו עורב לנח" (סנהדרין, קח ע"ב).

8. העורבים כ"ספקי מזון" כשר – "והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר" (סנהדרין, קיג ע"א).

9. מהו "כליה עורב"? – "תניא: אחרים אומרים, לא יפחות מכליה עורב" (מנחות, קז ע"ב).

10. מהו מזונם של העורבים? – "לעורבים ולא לעטלפים" (חולין, קלד עב).

11. מהו המאפיין ההתנהגותי של העכברים והעורבים המשתקף בסוגיה? – "אימר בא עורב ונטלה" (בכורות, כה עב).

12. העורב כמביא או מסלק טומאה – "הכא נמי נימא עורב אתא ושדא" (נידה, ד ע"ב).

13. לזיהוי העורב ותיאורו – "המפלת דמות עורב" (נידה, כו ע"ב).

14. מהו המאפיין ההתנהגותי של העורבים המשתקף בסוגיה? – "אימא עורב נטלה" (נידה, סא ע"א).


 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר