סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

צדפת הפנינים - ריכוז נושאים וקישוריות

 

1. מהי מרגניתא? – "ההוא גברא דאפקיד שב מרגניתא דציירי בסדינא" (כתובות, פה ע"ב).

2. כיצד "נרקבת" מרגלית? – "אפילו מרגלית שבים מרקבת בו" (גיטין, לא ע"ב).

3. המרגלית כסמל לחפץ יקר? – "מאן לימא לן, דלא תלה בה מרגניתא" (קידושין, כו ע"ב).

4. מה הקשר בין המרגלית והחרס? – "אי לאו דדלאי לך חספא, לא משכחת מרגניתא תותה" (בבא מציעא, יז ע"ב).

5. מהי המרגניתא ומדוע כדאי לשחוק אותה לצורך שתייה? – "מאן לימא לן דלא שחקי ליה מרגניתא" (בבא בתרא, קמו ע"א).

6. המרגלית כסמל לחפץ יקר וערכה היחסי – "מרגלית ואבן טובה, איזו מהן יעשה בסיס לחבירו" (עבודה זרה, ח ע"ב).

7. מה מבנה והרכב המרגלית? – "כמין שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן" (הוריות, יב ע"א).

8. מהי מלאכת ניקוב המרגליות? – "עבד נוקב מרגלית שלשים" (ערכין, יד ע"ב).

 


 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 


 

לעיון נוסף:

בפורטל "הדף היומי":
הכשות כצמח טפיל – "האי מאן דתלש כשותא מהיזמי והיגי מיחייב משום עוקר דבר מגידולו" (שבת, קז ע"ב).
הכשות כצמח רפואי – "אמר רב ששת: כשות אין בהן משום רפואה" (שבת, קט ע"א).
הכשות כתבלין לשיכר – "כשותא חזי לשיכרא" (מועד קטן, יב ע"ב).
כיצד פוגע הכשות באיכות ההנקה? - "אמר רב כהנא: כגון כשות וחזיז" (כתובות, ס ע"ב).
לזיהוי הכשותא - "ההוא גברא דאפקיד כשותא גבי חבריה" (בבא מציעא, מב ע"ב).
לזיהוי הכשותא ומהו גוונה – "האי ריאה דדמיא ככשותא, וכמוריקא" (חולין, מז ע"ב). 

 

 


תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר