סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

כרכום הגינה וקורטם הצבעים - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מהו "קורטמי" ומה היה השימוש בו? – "דשומשמי קא אמרת, או דקורטמי קא אמרת" (ברכות, לח ע"א).

2. הכרכום כצמח רפואה – "ומתקל זוזא כורכמא רישקא" (שבת, קי ע"א).

3. מה הקשר בין מוריקא וכישוף? – "פרחא זיקא למוריקא חדתא דנקטיתו" (פסחים, קי ע"א).

4. התפוגגות טעם תבלין הכרכום – "אי נמי במוריקא" (ביצה, יד ע"א).

5. מהו "קבא דמוריקא"? - "קבא דמוריקא אית לי גבך יהביה לפלוני" (גיטין, יד ע"א).

6. מהי קוצה? - "ממין הצובעין ספיחי סטים וקוצה" (בבא קמא, קא ע"ב).

7. הכרכום כגידול בעל ערך כלכלי גבוה – "אמר ליה: אנא כורכמא רישקא רבאי" (בבא מציעא, קט ע"א).

8. מהו כורכמא רישקא? (הרחבה על הכרכום) – "ככורכמא דרישקא במיניה" (בבא בתרא, טז ע"ב).

9. על הזיקה הארעית של הכרכום לקרקע? – "כורכמא דרישקא זביני לך" (בבא בתרא, לז ע"ב).

10. עיון בשאלה "בשלמא כרכום חזי"? – "בשלמא כרכום חזי, אלא קוצים למאי חזי" (בבא בתרא, קנו ע"ב).

11. מהי קרן הכרכום ובאיזה מחלקי הצמח השתמשו לבדיקה? – "האדום והשחור, וכקרן כרכום" (נדה, יט ע"א – כ ע"א).

12. מהי המוריקא ומה צבעה? – "האי ריאה דדמיא ככשותא, וכמוריקא" (חולין, מז ע"ב).

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר