סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חרוב - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. הערך התזונתי של החרוב – "וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" (ברכות, יז ע"ב).

2. מהו השלב של "החרובין משישרשרו"? - "החרובין משישרשרו והגפנים משיגרעו" (ברכות, לו ע"ב).

3. אופני השימוש בעץ החרוב למאכל – "תנן: אין מרסקין את השחת ואת החרובין לפני בהמה בין דקה ובין גסה" (שבת, קנה ע"א).

4. מהן גמזיות של חרוב ושל שקמה? – "ומתירין גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה" (פסחים, נה ע"ב - נו ע"ב).

5. האם החרוב נושא פירות רק לאחר שבעים שנה? – "חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא" (תענית, כג ע"א).

6. החרוב כסמל לעץ גדול ובעל שורשים מסועפים – "נעקר חרוב ממקומו מאה אמה" (בבא מציעא, נט ע"ב).

7. האם קיים קשר בין גודל העץ ותפרושת שורשיו? – "מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה" (בבא מציעא, קיז ע"א).

8. מה מייחד את השקמה והחרוב כפוגעים בנוי העיר? – "ובחרוב ובשקמה חמשים אמה" (בבא בתרא, כד ע"ב).

9. א. צל עצים כגורם נזק לגידולים. ב. מה מייחד את ענפי השקמה והחרוב כגורמי נזק לשדה סמוך? ג. מה מיוחד בבית השלחין שבו נאסרו כל העצים? – "ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת" (בבא בתרא, כז ע"ב).

10. מה מייחד את החרוב המורכב וסדן השקמה כמשמעותים יותר מעצים אחרים? – "ואת החרוב שאינו מורכב, ואת בתולת השקמה" (בבא בתרא, סט ע"א).

11. א. הביולוגיה של החרוב. ב. מדוע הוא נבחר כמשל לשפע שהיה בירושלים? "ובשני בצורת אפילו קב חרובין לא יאצור" (בבא בתרא, צ ע"ב).

12. מדוע נבחר החרוב כמשל לשפע שהיה בירושלים? – "כד הוה בצע ינוקא חרובא" (בבא בתרא, צא ע"ב).

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר