סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

נושאים נבחרים

הודעות בנושא אמוראים

ג סיון תשע"ג14:01סו ע"אעירוביןשמואל היה רבו של ר' אלעזר?? - שיננא
כט אייר תשע"ג09:10סג ע"אעירוביןרבינא הראשון ורבינא השני - הראל
ג ניסן תשע"ב08:04ז ע"אכריתותאביי ורבא, מציאות והכרה - דוד כוכב
ד טבת תשע"ב00:48מה ע"אבכורותלשונו של רב פפא - כדי
ד כסלו תשע"ב21:40יז ע"אבכורותרב אושעיא ורב הושעיא - שיננא
טו ניסן תשע"א20:53מב ע"אמנחותרש"י: "רבינא מא"י הוה" - תמוה! - שיננא
כב אדר תש"ע14:24כד ע"בסנהדריןרב נחמן בר יעקב - שאינו יודע לשאול
יט אדר תש"ע09:26יז ע"בסנהדריןהאם היו שני ר' יוסי ברבי חנינא? - מוטי
יח שבט תש"ע21:09קסה ע"בבבא בתראעד כמה הקפידו האמוראים במסירת המסורת - Almuaddib
יז שבט תש"ע13:00קסה ע"בבבא בתרא"אנן הכי מתנינן לה" - דוד כוכב
טו טבת תש"ע08:51קלג ע"אבבא בתראבנוגע להתבטאויות חריפות של אמוראים - לינקוש
י חשון תש"ע19:16ע ע"בבבא בתראדייני גולה וא"י - תנאים?! - shimonl
ו חשון תש"ע19:18סד ע"אבבא בתראמי זה רבא תוספאה? מה פשר השם? - בבא רגל
יג אלול תשס"ט13:51יב ע"בבבא בתראמה השם הפרטי של מר בר רב אשי? - בבא רגל
ל אב תשס"ט12:16קיז ע"אבבא מציעאאמורא בשם "סטיני"?? - לינקוש
יב אב תשס"ט08:15צט ע"בבבא מציעא"ויתיב רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן ויתיב.." - שאינו יודע לשאול
יא אב תשס"ט21:56צז ע"אבבא מציעא...רבא חייבינהו... איכסיף לסוף איגלאי... - לינקוש
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר