סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

נושאים נבחרים

הודעות בנושא מונחים תלמודיים

כד אלול תשפ"ג21:02כו ע"אקידושיןההבדל בין "מנלן" לבין "מנא הני מילי" - לינקוש
י טבת תש"פ08:56כלליעריכת וכתיבת הגמרא וסיום (עלון) - לינקוש
יד אדר ב תשע"ד22:11כלליבנוגע למונח "תיקו" - לינקוש
טו אב תשע"ב11:06ב ע"אברכותלמה השימוש במונח "ורמינהו" בסוגיה זו? - שיננא
א אדר תשע"ב10:36ט ע"אתמורה"לישנא אחרינא" - ביינישית
כט שבט תשע"ב18:03ז ע"בתמורהקשיה לעומת תיובתא - שלמה שטרסברג
יח כסלו תשע"ב08:41לא ע"אבכורותביאורים שונים ל"איצטריכא ליה שעתא" - הראל
כב אלול תשס"ט13:40יט ע"אבבא בתראמחלוקת הפוסקים לגבי ואיכא דרמי ליה מירמא - ברוך
יב אלול תשס"ט19:55יא ע"אבבא בתרא"ואיכא דרמי להו מירמא" - האם יש נפק"מ? - שאינו יודע לשאול
יב אב תשס"ט08:15צט ע"בבבא מציעא"ויתיב רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן ויתיב.." - שאינו יודע לשאול
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר