סקר
מסכת בבא קמא:

 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראקסה ע"ביז שבט תש"ע13:00"אנן הכי מתנינן לה" / ‏דוד כוכב
קשה, הרי מדובר בסיפור מעשה של אמוראים, ואינו לא משנה ולא ברייתא, ומה שייך בזה לשון "מתנינן"? היה לו לומר "גמרינן"!
אלא שלשון מתנינן הוא לשון לשנות, כלומר לשנן לחזור וללמוד.
ולמרות שלרוב ביטוי זה שמור ללימוד משנה, מצינו ביטוי זה גם בלימוד מפסוקים.

כגון במסכת ברכות דף נה.
"אמר רבי יוחנן: אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה, שנאמר (דניאל ב') יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה.
שמע רב תחליפא בר מערבא ואמרה קמיה דרבי אבהו, אמר ליה: אתון מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה - דכתיב (שמות ל"א) ובלב כל חכם לב נתתי חכמה.

וגם בלימוד מימרא של אמוראים,
כגון במסכת שבת דף קמה.
"אנן משמיה דשמואל מתנינן לה".

ואכן מצינו שהיו שטעו בלשון זו וחשבו שמדובר במשנה ולא במקרא, במסכת מגילה דף ד.
"ואמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר (תהלים כ"ב) אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי.
סבור מינה: למקרייה בליליא, ולמיתנא מתניתין דידה ביממא. - אמר להו רבי ירמיה: לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי חייא בר אבא: כגון דאמרי אינשי: אעבור פרשתא דא ואתנייה".

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר