סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

ציפור - ריכוז נושאים וקישוריות

 

1. מהם המינים הנכללים במקורות בשם צפור? – "האומר על קן צפור יגיעו רחמיך" (ברכות, לג ע"ב).

2. מה הקשר בין תעופת ציפור ופרנסה? – "פרנסתו מעופפת לו כצפור" (ברכות, סג ע"א).

מפני מה עופות שבבל שמנים – "מפני מה עופות שבבבל שמנים" (שבת, קמ"ה ב').

3. מדוע הציפורים שרות בעלות השחר? – "ויקום לקול הצפור שאפילו צפור מנערתו משנתו" (שבת, קנב ע"א).

4. ראיה לשיטת הרמב"ן בהגדרת השם "ציפור" – "ואימא ביעתא דציפורתא, דזוטר טובא" (יומא, פ ע"א).

5. לזיהוי הדרור – "בצפור דרור שיערו רבנן" (סוטה, טז ע"ב).

6. לאוזני מי מכוונת שירת הציפורים? – "זמרא בביתא חורבא בסיפא" (סוטה, מח ע"א).

7. משמעות הביטוי "צפרי דמטללי וקיימי" – "אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי" (בבא מציעא, פו ע"א).

8. מהו הנזק שגרמו הציפורים שהתנחלו על דקליו של רבא בר רב חנן? – "אתו צפורי יתבי בדיקלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה" (בבא בתרא, כו ע"א).

9. מהם מיני עופות "מזומנים" שאין בהם מצוות "שילוח""? – "כי יקרא קן צפור פרט למזומן" (חולין, קלט ע"א).

 


 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר