סקר
מסכת שבת


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוו ליה גזיזן מיניה – גמל 

 

"ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם וגו' את בלעם בן בעור הרגו בחרב. בלעם מאי בעי התם? אמר רבי יוחנן: שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שהפיל מישראל. אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב: היינו דאמרי אינשי, גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוו ליה גזיזן מיניה" (סנהדרין קו ע"א). 

פירוש: ועוד לענין בלעם, נאמר כי "וְאֶת מַלְכֵי מִדְיָן הָרְגוּ עַל חַלְלֵיהֶם... וְאֶת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר הָרְגוּ בֶּחָרֶב" (במדבר לא, ח). ושואלים: בִּלְעָם מַאי בָּעֵי הָתָם [מה צריך הוא שם] ומה מעשיו במלחמה זו? והלא מקומו בארם! אָמַר ר' יוֹחָנָן: שֶׁהָלַךְ לִיטּוֹל שְׂכַר עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף שֶׁהִפִּיל מִיִּשְׂרָאֵל על ידי עצתו. אָמַר מָר זוּטְרָא בַּר טוּבְיָה אָמַר רַב: הַיְינוּ דְּאָמְרִי אֱינָשֵׁי [זהו שאומרים אנשים] בפתגם עממי: "גַּמְלָא אָזְלָא לְמִיבָּעֵי קַרְנֵי, אוֹדְנִי דְּהָווּ לֵיהּ גְּזִיזַן מִינֵּיהּ" [גמל הלך לבקש קרניים, האזניים שהיו לו נגזזו ממנו], וכן אירע לבלעם, שלא זו בלבד שלא קיבל שכרו אלא גם איבד את חייו (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).
 

שם עברי: גמל   שם באנגלית: Arabian camel Dromedary   שם מדעי: Camelus dromedarius

שם נרדף במקורות: בכרה, נאקה (נקבות), הוגני (בכר).


נושא מרכזי: לשם מה זקוק הגמל לקרניים ומה אירע לאוזניו?

מר זוטרא בשם רב ממשיל את בלעם שביקש לקבל שכר ולבסוף נהרג לגמל שביקש לעצמו קרניים ולכן איבד את אוזניו. השאלה היא מהו המקור למימרא עממית זאת? מדוע סברו האנשים שהגמל זקוק דווקא לקרניים ומנין היה להם שהוא איבד את אוזניו. נראה שבין כל הבהמות דווקא הגמל הוא זה החסר קרניים. הגמל נכלל בסדרת מכפילי פרסה כפי שניתן לראות היטב במבנה שלד הרגל שלו ובאופן חלקי גם בכף הרגל עצמה (ראה עוד ב"גמל שמהלכת לפנינו סומא באחת מעיניה"). על פי פסוקי התורה הגמל גם מעלה גרה ולכאורה חוץ מאשר קרניים אינו חסר כלום על מנת להמנות על קבוצת הבהמות הטהורות. "לדעתו" אם יהיו לו גם קרניים ניתן יהיה להתעלם מכך שהוא איננו שוסע שסע במלוא מובן המילה. הגמל גם "שכח" שהוא טמא בגלל הניבים שלו כפי שאומרת הגמרא: "כל בהמה שמעלת גרה בידוע שאין לה שינים למעלה וטהורה. וכללא הוא, והרי גמל דמעלה גרה הוא ואין לו שינים למעלה וטמא? גמל ניבי אית ליה" (חולין נט ע"א).

האוזנייים אכן אבדו לו וכפי שניתן לראות בתמונה הן הקטנות ביותר מבין הבהמות. לא רק שהן קטנות אלא שהן גם מכוסות שיער ואינן נראות. הגמל זכה במבנה אוזניים זה לא רק בגלל "חמדנותו" אלא כהתאמה לבית הגידול בו הוא חי. כהתאמה לסערות החול הפוקדות את המדבר יש לצמצם את החלקים הבולטים מעבר לגוף עצמו, להקטין את הפתחים דרכם החול יכול לחדור ולהגן עליהם בעזרת שערות. באופן דומה מוגנות גם עיניו על ידי עפעפיים ארוכים וגבות וריסים צפופים. הנחיריים צרים ושרירים מיוחדים פותחים וסוגרים אותם באופן אוטומטי ובכך מונעים מחול ואבק להסתנן אל חללי הנשימה.

נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא מדוע נענש הגמל? מדוע יש בבקשתו לקבל קרניים משום "חטא"? ניתן אולי לפרש על פי תחילת דברינו שמדובר בבקשה שאיננה "מוצדקת" שהרי גם גמל בעל קרניים עדיין לא נכלל בין הבהמות הטהורות בגלל הפגמים האחרים הקיימים בו. "חטא" אחר שנובע מבקשת הקרניים הוא רצונו של הגמל "לדחוק את הקץ" ולא להמתין לעתיד לבוא שרק אז מובטח לגמל בעל הפנימיות הטהורה (שהרי הוא מעלה גרה) לחזור לטהרתו השלמה (על פי עולת ראיה, ח"א, תל"ז). 

לעיון נוסף:

בפורטל הדף היומי:
מקיימין קוצים בשדות לגמליהן
גמל האוחר בין הגמלים
נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגניא. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל. 

 כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.    

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר