סקר
מסכת בבא קמא:

 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

העיז פניך בו!

זבחים קב ע"א


"(שמות יא) ויצא (משה) מעם פרעה בחרי אף, ולא א"ל ולא מידי?! אמר ריש לקיש: סטרו {לפרעה} ויצא.
ומי אמר ריש לקיש הכי? והכתיב: (שמות ז) ונצבת לקראתו על שפת היאור, ואמר ריש לקיש: מלך הוא והסביר לו פנים, ורבי יוחנן אמר: רשע הוא והעיז פניך בו!
איפוך.
א"ר ינאי: לעולם תהא אימת מלכות עליך, דכתיב (שמות יא) וירדו כל עבדיך אלה אלי, ואילו לדידיה לא קאמר ליה.
רבי יוחנן אמר, מהכא: (מלכים א' יח) ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב".


למסקנה ריש לקיש הוא שאמר 'העיז פניך בו', שהרי הוא שאמר שמשה סטר לפרעה. ועוד, שרבי יוחנן אמר שאליהו רץ לפני אחאב הרשע.

ריש לקיש לא היה רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים, ולא היה נושא פנים לאיש, למגדול ועד קטן:

במסכת סנהדרין דף כו ע"א כינה את החכמים מעברי השנה בשם "קשר רשעים".

במסכת כתובות דף נד ע"ב "אמרו ליה: והא רבי יוחנן לא אמר הכי? אמר להו: זילו הבו לה, ואי לא - מפיקנא לכו רבי יוחנן מאונייכו". ורבי יוחנן היה זה שלימדו תורה, עד שנתגדל והיה חברו שכנגדו.

וכן במסכת יומא דף ט ע"ב: "רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה, ולא הוה משתעי ריש לקיש בהדיה", ובמסכתות מנחות דף צג ע"ב, ומכות דף ה ע"ב, כמו שהביא הרב ברוך כאן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר