סקר
מסכת בבא קמא:

 

פרד - ריכוז נושאים וקישוריות

 

1. מועד בריאת הפרד על פי חז"ל? – "אף האור והפרד" (פסחים, נד ע"א).

2. מה מבטא המספר שלוש מאות ומה ייחודן של פרדות לבנות? – "משאוי שלש מאות פרדות לבנות" (פסחים, קיט ע"א).

3. מדוע הפרדים ובעיקר פרדות לבנות מהווים איום על האדם? – "מעולם לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה" (יומא, מט ע"א).

4. מדוע הפרדים עקרים? – "כפרידה זו שאינה עושה פירות" (מגילה, יג ע"ב).

5. מהם האחשתרנים? – "אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן" (מגילה, יח ע"א).

6. מעמדו של הפרד כבהמת רכיבה – "ויותן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר" (סוטה, י ע"ב).

7. עקרות הפרדים כרקע לסוגיות בגמרא – "רבי אליעזר בן יעקב אומר: יצאו פרדות" (קידושין, יז ע"א).

8. מדוע הפרדות הן מושכות הקרון ולא בהמה אחרת? – "מכר את הקרון לא מכר את הפרדות" (בבא בתרא, עז ע"ב).

9. מדוע שאל אבישי בן צוריה את ההלכה לגבי סוס המלך אם כוונתו היתה להשתמש בפרדו? – "רכביה לפרדיה וקם ואזל קפצה ליה ארעא" (סנהדרין, צה ע"א).

10. מהו זוויג ההורה הדומיננטי בקביעת תכונות הפרד? – "עבי קליה בר חמרא" (חולין, עט ע"א).

 

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר