סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו 


שכיב גברא גבוה הוה רכיב גירדונא זוטרא מטא תיתורא – חמור הבית

 

"ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי חייא בר אבא, ואמרי לה אמר רבי יהושע בן לוי: כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו, נאמר: והיה כל מוצאי יהרגני. רב אמר, מן הדין קרא: למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. רבה בר שילא אמרו ליה: שכיב גברא גבוה, הוה רכיב גירדונא זוטרא, מטא תיתורא, איסתויט, שדייה וקא שכיב, קרי על נפשיה: למשפטיך עמדו היום" (נדרים, מא ע"א).

פירוש: ואמר ר' אלכסנדרי אמר ר' חייא בר אבא, ואמרי לה [ויש אומרים] שאמר זאת ר' יהושע בן לוי: כיון שהגיע קיצו, סוף ימיו הקצוב של אדם הכל מושלים בו, שנאמר: "והיה כל מצאי יהרגני" (שחשש קין שכיון שנגזרה עליו מיתה לאחר שהרג את הבל שוב לא יוכל לעמוד בפני כל צרה, והכל יהרגוהו). רב אמר: מן הדין קרא [מפסוק זה] נלמד הדבר: "למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך" (שכאשר נגזר משפטו של אדם למות הכל נעשים עבדיו של הקדוש ברוך הוא להיות שליחים להמיתו). ומסופר באותו ענין: רבה בר שילא אמרו ליה [לו]: שכיב גברא [מת אדם] גבוה. הוה [היה] רכיב גירדונא זוטרא [רכוב על פרד קטן], מטא תיתורא [הגיע לגשר] איסתויט [נבהל] הפרד, שדייה וקא שכיב [השליכו לרוכב ומת]. שאף שהיה הוא גבוה והפרד קטן ולא היתה זו נפילה גדולה מכל מקום מת בה. קרי על נפשיה [קרא על עצמו]: "למשפטיך עמדו היום" (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).

 

שם עברי: חמור הבית - אתון (נקבה)   שם באנגלית: Donkey, Domestic ass   שם מדעי: Equus asinus  

שמות נרדפים במקורות: חמרא, תרתק, גירדונא


נושא מרכזי: מהו גירדונא זוטרא?

 

לריכוז נושאים וקישוריות על חמור הבית - הקש/י כאן.

 

חלק מהראשונים זיהו את הגירדונא כפרד. רש"י פירש: "גברא גבוה הוי רכיב גירדנא זוטא - פרדה קטנה". באופן דומה פירשו גם התוספות ("גירדנא זוטרא - פרד קטן"), הר"ן והרא"ש. מעניין שח. י. קאהוט זיהה את הגידרונא כ – Maulesel. המדובר אמנם בפרד אך לא בפרד שאמו סוסה (באנגלית mule) אלא בפרד שאמו אתון (באנגלית Hinny) שאיננו נפוץ.

לעומתם, הערוך (ערך "גדרון") כתב: "בנדרים בסוף גמרא דפרק אין בין המודר הנאה, רבה בר רב שילא אמרי ליה כלדאי שכיב גברא מגובהא. הוה רכיב גידרונא זוטרא מטא תיתור' איסטיוט שדיה הוה קא שכיב קרי אנפשיה למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. פירוש גידרונא עייר תיתורא גשר איסטיוט נזדעזע מסתברא גידרונא מערך גדרו' שלמעלה ובלשון יון קורין לחמור גיי"דרו". בערך "גיידר" כתב: "ירושלמי בפרק השוכר את האומנין אם יש בנבלה כדי ליקח גיידור קטן אין חייב להעמיד לו חמור אחר. פי' חמור בלשון יון גיי"דרו".

במקורות אנו מוצאים גרסאות רבות לשם גירדונא וכולן מתאימות יותר לשם היווני של החמור ולא לפרד. גם ביוונית בת זמננו γάδαρος (gádaros) או (γαϊδούρι) gaïdoúri פירושם חמור. אישוש לכך שגירדונא הוא חמור ניתן למצוא בסיפור המתייחס לגובהו של הרוכב שנהרג למרות שרכב על חמור קטן ("גירדונא זוטרא"). אם הסיפור עסק ברוכב על פרד, שבדרך כלל גבוה, לא ברורה ההדגשה שהרוכב היה גבוה ולא ברור מדוע העובדה שנהרג יוצאת דופן. בספר יוחסין (מאמר שני סדר האמוראים אות הרי"ש) מובא הסבר שונה לסיפור ובו אין התייחסות לאדם גבוה אלא לנפילה ממקום גבוה. לפי הסבר זה אין סיבה להניח שמדובר דווקא בחמור ולא בפרד:

"רבא בר שילא אמרי ליה כלדאי שכיב גברא מגבראי גירדונא זוטרא מטא תיתורא אסטיוס הוה קא שכיב קרי אנפשיה למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. פי' הר"ן גברא גבוה אדם שהי' גבוה ר"ל ארוך. גירדונא פרדה, תיתורא גשר, אסטיוס אחזתו רוח שטות והשליכו לנהר. והערוך פירש: גירדונא חמור קטן שהוא עיר כן בלשון יון חמור גרדינא. אסטיוס שנזדזע כיון שלמשפטיך עמדו היו' כי הכל עבדיך לקיימו. ורב צמח פי': עילא בר גרדי עיר בן אתונות. ולולי שפירש הר"ן גברא מגבהא איש ארוך הייתי מפרש שר"ל האיש שיפול ממקום גבוה, כיון שאמר כי מן הגשר היה זה הדבר להשליכו בנהר כי מה לי שיהיה אדם ארוך או קצר וקרה מקרה להשליכו ממקום גבוה שזה העיר לא נסה ללכת בגשר כמו שזה נראה לעין".
 

 
תמונה 1. Hinny        צילם: Ragesoss   תמונה 2. התמונה צולמה בשמורה ה"חבויה" בעינות צוקים

  

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר