סקר
100 שנה לדף היומי - לולא מפעל הדף היומי:


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים – חזיר הבית


"ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ארבע אמות ממקום הריח, וקורא קריאת שמע. אמר רבא, לית הלכתא כי הא מתניתא אלא כי הא דתניא: לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן וכו'" (ברכות, כה ע"א).


שם עברי: חזיר הבית          שם באנגלית: Pig           שם מדעי: Sus domestica

שם נרדף במקורות: "דבר אחר"          שמות בשפות אחרות:  ערבית – ח'נזיר (خنزير)


נושא מרכזי:  האם היה שימוש בצואת חזירים בתעשיית הבורסקאות?

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על חזיר הבית וקישוריות הקש\י כאן.


מקריאה פשוטה של המשפט "לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן" לא ברור האם נתינת עורות מתייחסת לכל סוגי הצואה המוזכרים בו או אולי רק לצואת כלבים הכתובה אחרונה. תשובה לשאלה זו אנו מוצאים בפירוש רש"י: "בזמן שיש בהן עורות - אצואת כלבים וחזירים קאי, שדרכן לתתן בעבוד העורות, אבל צואת אדם אפילו בלא עורות, שהרי אין דרכן לתתן שם הלכך על כרחך בלא עורות קאמר". הסבר רש"י המבדיל את צואת האדם מצואת החזיר והכלבים מבוסס על הכרות עם תעשיית הבורסקאות שבה, לדבריו, לא השתמשו בצואת אדם. ניתן להוסיף שגם ללא הכרות זו עצם העובדה שריחה של צואת האדם רע ביותר, גם ללא הכנסתה לעור, יש בה כדי לאסור קריאת שמע כנגדה.

מסקירת המקורות התורניים וההיסטוריים ניתן ללמוד שאכן צואת כלבים שימשה לעיבוד עור (ראו במאמר "זה המקבץ צואת כלבים" (כתובות, עז ע"א). מאידך גיסא אנו לא מוצאים עדויות מקבילות לשימוש בצואת חזירים. מהבחינה המעשית הדבר אפשרי ואולי לא באותה יעילות. ניתן להניח שכבעל חיים הניזון מתפריט דומה לכלב גם צואת החזיר מכילה אנזימים העשויים לפרק חלבונים ושומנים. במחקר(1) שהשווה את פעילות האנזים אוראז בזבל(2) פרות וחזירים נמצא שפעילותו בחזירים גדולה ביותר מאשר פי שנים. ההבדל בין הפעילות היה גדול אף יותר בגללים טריים. אנזים זה מפרק את השתנן והופך אותו לגז אמוניה ופחמן דו-חמצני (הדבר מסביר את ריחה הרע במיוחד של מכלאת חזירים). ההבדל בין המינים נובע מהבדל באוכלוסיות החיידקים האוריאוליטיים (ureolytic bacteria) שהם מאחסנים. תוצאות המחקר רומזות על האפשרות שהפרשת גז אמוניה מוגברת בזבל חזירים הופכת אותו למועיל באחד משלבי עיבוד העור (deliming).

אמנם ייתכן וצואת חזירים עשוייה היתה לשמש בתעשיית הבורסקאות אך העדרם הכמעט מוחלט של מקורות (תורניים וחיצוניים) המעידים על השימוש בה בצד הדגש שניתן לצואת כלבים עורר בי ספק לגבי דבריו של רש"י. בניגוד לרש"י הממקם את ה"פסיק" בדברי הברייתא לאחר צואת האדם ייתכן ויש להניחו לאחר צואת החזירים וכך ישתמע שרק היא קשורה לבורסקאות. "לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן". על פי אופן קריאה זה אסור לקרוא קריאת שמע נגד צואת אדם וחזירים כשלעצמם בגלל ריחם הרע במיוחד (ראו עוד במאמר "ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת תרנגולים") ואילו צואת כלבים אסורה רק לאחר שניתנו עליה עורות. ייתכן ולהצעה זו יהיה "תנא דמסייע" בתוספתא (ברכות, ליברמן, פ"ב הל' ט"ז): "קטן שיכול לוכל כזית דגן פורשין מצואתו וממימי רגליו ארבע אמות. אין פורשין אלא משל אדם ומשל כלבים בזמן שנתן לתוכן עורות וכו'" ואילו חזיר לא הוזכר כאן. במסכת כלה רבתי (פ"ז הל' א') נאמר: "תנא, למה זכו כלבים שיעשה מצואתן עבוד עורות ספרים תפילין ומזוזות לפי שלא חרץ כלב לשונו". אם גם החזיר שימש לעיבוד עורות מה היא זכותם המיוחדת של הכלבים?  

 


(1) Dai, X. and Karring, H., 2014, 'A Determination and Comparison of Urease Activity in Feces and Fresh Manure from Pig and Cattle in Relation to Ammonia Production and pH Changes', PLoS ONE 9(11):e110402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25397404

(2) בשימוש במונח "זבל" הכוונה לתערובת של צואה ושתן המאפיינת את מקום הגידול של הבהמות. 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר