סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

לפת - ריכוז נושאים וקישוריות


בפורטל הדף היומי
:

1. מהי הבעיה באכילת לפת? – "אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו" (ברכות, מד ע"ב).

2. מהי ההצטמקות בבישול (על קצה המזלג)? – "לבר מתבשיל דליפתא" (שבת, לז ע"א).

3. מהו "קיום על ידי דבר אחר"? - "הכא בראשי לפתות עסקינן ומכניסו לקיום על ידי דבר אחר קמיפלגי" (פסחים, נו ע"ב).

4. מהם גרגילדי דליפתא? – "ואייתו ליה גרגלידי דליפתא בחלא, ואי לאו דיהב לי איסתכני" (כתובות, סא ע"א).

5. מהי הלפת? – "ההוא ברחא דחזא ליפתא אפומא דדנא" (בבא קמא, כ ע"א).

6. מדוע נבחרה הלפת כצמח הנזרע בקרקע הגר? – "האי מאן דשדא ליפתא בי פילי דארעא דגר" (בבא בתרא נ"ג ע"ב – נ"ד ע"א).

7. מהם "ראשי לפתות"? - "כבשר בראשי לפתות" (חולין, צט ע"ב).

 


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר