סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו 

 

והוה בהו חד גירדנא דלא אתא לשרויה שמתיה, אכליה אריא - אריה

 

"... אמר להו: ידעיתו ליה (את רב יהודה רבו של רב מנשה) יהא רעוא דליהוו הנהו אינשי בשמתיה. אזלו עבדו גניבתא עשרין ותרתין שנין ולא אצלחו, כיון דחזו, אתו כולהו תבעו שמתייהו. והוה בהו חד גירדנא דלא אתא לשרויה שמתיה, אכליה אריא. היינו דאמרי אינשי גירדנא דלא טייזן שתא בציר משני" (עבודה זרה, כו ע"א).   

פירוש: אָמַר לְהוּ [להם] רב מנשה: יָדְעִיתוּ לֵיהּ [מכירים אתם אותו] שהוא רמאי, שאתם קוראים לו כך בשם גנאי? יְהֵא רַעֲוָא דְּלֶיהֱווּ הָנְהוּ אֱינָשֵׁי בְּשַׁמְתֵּיהּ [יהי רצון שיהיו אותם אנשים, אתם, בחרם שלו]. ואכן פעל עליהם הנידוי, כי מאז אָזְלוּ עֲבַדוּ גְּנֵיבְתָא עֶשְׂרִין וְתַרְתֵּין שְׁנִין וְלָא אַצְלְחוּ [הלכו עשו גניבות במשך עשרים ושתים שנים ולא הצליחו]. כֵּיוָן דַּחֲזוּ [שראו] שכך הוא, אֲתוּ כּוּלְּהוּ [באו כולם] תָּבְעוּ שַׁמְתַּיְיהוּ [את נידויים], כלומר באו לבקש מחילה כדי שיתירו להם את הנידוי, וַהֲוָה בְּהוּ חַד גִּירְדָּנָא דְּלָא אֲתָא לְשַׁרוּיֵּהּ שַׁמְתֵּיהּ [והיה בהם אורג אחד שלא בא להתיר את נידויו], ואותו אורג אֲכַלֵיהּ אַרְיָא [אכל אותו אריה]. ומעירים: הַיְינוּ דְּאָמְרִי אֱינָשֵׁי [זהו שאומרים בני אדם] בפתגם מקובל: גִּירְדָּנָא דְּלָא טַיְיזָן [אורג שאינו ביישן], ומחציף פנים, שַׁתָּא בְּצִיר מִשְּׁנֵי [שנה נגרעת משנותיו. (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: אריה אסייני   שם באנגלית: Lion   שם מדעי: Panthera leo persica

שמות נרדפים במקורות: לביא, שחל, ליש, כפיר, גורייתא, לביאה (נקבה).


נושא מרכזי: תאורי האריה כטורף מסוכן ומאיים 
 

ראו במאמר "למטבל ביומא דתמניא, משום אריותא" (נדה, סז ע"ב).

 

לנושאים נוספים העוסקים באריה - הקש\י כאן.

 

    
 תמונה 1.  אריה מתוך פסיפס המזלות בחמת טבריה (337-286 לספה"נ).    תמונה 2.  אריה טורף צבי - מתוך פסיפס בבית המרחץ בארמון הישאם ליד יריחו (חרב בשנת 747).

   

לעיון נוסף:

בפורטל הדף היומי:
מהו הקומץ ומדוע איננו משביע דווקא ארי? - "אין הקומץ משביע את הארי" (ברכות, ג ע"ב).
האם האריה הוא "מלך החיות"? - "מלך שבחיות ארי, מלך שבבהמות שור" (חגיגה, יג ע"ב).
מדוע נפילה לבור עם נחשים או עקרבים מסוכנת מנפילה לבור אריות? - "נפל לגוב אריות אין מעידין עליו" (יבמות, קכא, ע"א).
א. האריות – תאור כללי ב. מעמד אריות מאולפים - "האדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין" (בבא קמא, טו ע"ב).
מאפייני הטורפים - "הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס" (בבא קמא, טו ע"ב)
במה שונה דרך התזונה של האריה מטורפים אחרים? - "ארי ברשות הרבים, דרס ואכל פטור" (בבא קמא, טז ע"ב).
הסכנה המיוחדת בארי ודוב - "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך" (בבא מציעא, קו ע"א).
מדוע נבחר דווקא האריה כדוגמא לסילוק נזק? - "האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא" (בבא בתרא, נג ע"א) 
מדוע נבחר האריה לבטא את הקשר בין הקב"ה לישראל? – "מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה" (סנהדרין, קו ע"א).
הדמיון בין ההיכל ומבנה האריה – "צר מאחוריו ורחב מלפניו, ודומה לארי" (מידות, לז ע"א). 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.


כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר