סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו  

 

נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב – בקר

 

"נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב. מאי שור חרש שוטה וקטן? אילימא שור של חרש, שור של שוטה, שור של קטן, הא שור של פקח פטור? אמר רבי יוחנן: שור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן" (בבא קמא, נד ע"א).

פירוש: שנינו במשנה: נפל לתוכו, לתוך הבור, שור חרש שוטה וקטן חייב, ושואלים: מאי [מה פירוש] "שור חרש שוטה וקטן"? אילימא [אם תאמר] שהוא לשון סמיכות, וכוונתו שור של חרש, שור של שוטה, שור של קטן הא [הרי] אם כן נבין מכאן כי אם נפל לבור שור של פקח יהיה בעל הבור פטור? מה טעם פטור זה? אמר ר' יוחנן: יש לפרש שור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: בקר הבית         שם באנגלית: Cattle         שם מדעי: Bos taurus

שם נרדף במקורות: פר, תור (זכרים). פרה, תורתא (נקבות). עגל ועגלה.


נושא מרכזי: כיצד פוגעת חרשות בחוש התמצאות השור?


מדברי רבא אנו לומדים שהסיבה לחיוב בעל בור שנפל לתוכו שור חרש הוא משום שאין השור יכול להזהר מנפילה. "... אלא אמר רבא: שור והוא חרש, שור והוא שוטה, שור והוא קטן דוקא, אבל שור והוא פקח פטור, מאי טעמא? דבעי ליה עיוני ומיזל. תניא נמי הכי: נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן וסומא ומהלך בלילה חייב, פקח ומהלך ביום פטור"(1). (בבא קמא, נד עב). הברייתא משווה בין שור חרש לשור סומא או מהלך בלילה. מהלכות אלו אנו לומדים שחוש ההתמצאות של שור נפגע כתוצאה מאיבוד יכולת השמיעה דבר המעורר תמיהה.

אין בידי תשובה המבוססת על מחקרים שנעשו בבקר חרש אך מתוך מחקרים שנעשו בקרב בני אדם הסובלים מאיבוד שמיעה התברר שהם חשופים לסכנת נפילה ואיבוד שיווי משקל בעת הליכה. בזמן הליכה האוזניים אוספות רמזים עדינים המסייעים לשמור על שיווי משקל דבר שנפגע בעת איבוד שמיעה. קושי נוסף הנובע מאיבוד השמיעה הוא בתוספת מאמץ של המוח, בניסיון לעבד קולות, המתבטאת בהתערבות בתהליכים המנטליים הדרושים לבקרת הליכה בטוחה.

מחקרים שנעשו לאחרונה מצביעים על כך שלצלילים מהסביבה יש השפעה ניכרת על ההתנהגות ותגובות פיזיולוגיות של בקר. בקר מסוגל לשמוע טווח תדירויות צלילים רחב בהרבה משל האדם. רוב בני אדם צעירים שומעים צלילים בטווח של 20 – 20,000 הרץ (Hz). בגיל העמידה הטווח העליון יורד ל- 12,000 – 15,000 הרץ. טווח השמיעה של פרה הוא 16 – 40,000 הרץ. הסביבה מלאה בצלילים שאינם נשמעים על ידי האדם אבל ללא ספק נשמעים על ידי בקר (2). לדוגמה הוא מסוגל לשמוע את הצלילים הנמוכים שמשמיע הפיל האפריקאי אך גם את הצווחות האולטרה-סוניים של עטלפים מעופפים. קיימות כמה הוכחות לכך שבקר משתמש בצלילים בתדירות נמוכה לצורך תקשורת קולית. המסקנה של המחקרים שנעשו היתה שיש להפחית למינימום את הרעש בסביבת הבקר על מנת למנוע מהם התרגשות ולהשיג שליטה טובה יותר על התנהגותם. ההמלצות היו לצמצם עד כמה שניתן את כוח האדם בטיפול בבקר, להימנע משימוש בכלים מכניים ועוד.

הרגישות הגבוהה של הבקר לקולות עשוייה להסביר מדוע הסכנה לנפילה של שור חרש גבוהה בהשוואה לשוורים שומעים. ניתן לשער שהשור איננו משתמש רק בחוש הראייה לצורך התמצאות במרחב אלא גם בקולות המגיעים אליו מסביבת הבור ומזהירים מפני נפילה. צעדי השור גורמים לתנודות קרקע המתבטאות בצלילים נמוכים המשתנים כאשר יש בקרבת מקום בור. ייתכן גם שמשבי רוח המוסטים בעת מעבר על פני בור נשמעים באופן שונה מאשר מעבר רוח כאשר לא קיימות הפרעות. שינויים זעירים אלו שאינם נקלטים על ידי אוזן האדם עשויים לשמש כאותות אזהרה לשוורים שומעים בלבד.

פרטים הנמצאים בתוך עדר משקיעים מאמץ מופחת לזהוי סכנות בסביבה. אם נניח שהשור שנפל היה בתוך עדר הרי שחרשותו גרמה לכך שלא קלט קולות אזהרה שהושמעו על ידי פרטים אחרים שהלכו בסביבתו. גורם אחרון להגדלת הסכנה בנפילה לשור חרש הוא איבוד שיווי משקל בעת מעבר ליד הבור. איבר שיווי המשקל נמצא באוזן הפנימית וידוע שבמצבים שונים של חרשות הוא נפגע. לנו לא ידוע מהו הגורם לחרשות השור אך ייתכן והיא נגרמה מליקוי שפגע גם באיבר שיווי המשקל.


מבנה האוזן הפנימית
 
 


(1) פירוש: אלא אמר רבא: יש לדחות את הסברו של ר' ירמיה, ולפרש כפשוטו: שור והוא חרש, שור והוא שוטה, שור והוא קטן דוקא חייב אבל שור והוא פקח פטור, מאי טעמא [מה טעם דבר] דבעי ליה עיוני ומיזל [שהיה צריך לו להתבונן וללכת] ואם לא התבונן השור גרם לעצמו. ומעירים: תניא נמי הכי [שנויה ברייתא גם כן כך]: בור שנפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן וסומא (עיוור) וכן שור שהיה מהלך בלילה ואינו יכול לראות חייב בעל הבור. היה השור פקח ומהלך ביום פטור, לפי שהיה השור צריך להסתכל.

(2) במקור אחר הנתונים הם: 64 – 23,000 הרץ באדם 23 – 35,000 הרץ בבקר.


 

 

רשימת מקורות:

"Hearing Loss, Tinnitus and Imbalance/Vertigo
א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר