סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?




 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

אב ובנו שחלקו

בבא בתרא נב ע"א

 
"ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב. אמר רב יוסף: אפילו חלקו; רבא אמר: חלקו לא. אמר רב ירמיה מדפתי: עבד רב פפי עובדא חלקו לא, כרבא. אמר רב נחמן בר יצחק, אישתעי לי רב חייא מהורמיז ארדשיד דאישתעי ליה רב אחא בר יעקב משמיה דרב נחמן בר יעקב: חלקו לא. והלכתא: חלקו לא. תניא נמי הכי: בן שחלק, ואשתו שנתגרשה - הרי הן כשאר כל אדם".

ופירש רשב"ם: "אפילו חלקו - נתפרדו האב והבן שאין הבן סמוך על שולחן אביו ואין הבן בנכסי אביו כלום אפילו הכי אין מחזיקין זה על זה דלא קפדי אהדדי".

סיכום הסוגיה: רב יוסף חלוק עם שאר כל החכמים.
מחלוקת נוספת בה חלוק רב יוסף עם שאר כל החכמים ישנה במסכת סנהדרין דף צח ע"ב: "רב יוסף אמר: ייתי, ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה", כמבואר בקישור זה.

דוקא רב יוסף הסגי נהור – היודע לחזות היטב במעלת בוא הגאולה, כבר רואה הוא את היום בו: הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא. וְהֵשִׁיב לֵב אָבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל אֲבוֹתָם. (מלאכי ג, כג-כד). לדבריו – אב ובנו "אפילו חלקו", "אפילו האב ובנו... נעשים אויבים זה את זה" (מסכת קידושין דף ל ע"ב) – "אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה" (שם), "דלא קפדי אהדדי".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר