סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 12
דף כח עמוד א
* חיוב תפילת מנחה הוא מהתורה, וחיוב תפילת נעילה הוא מדברי סופרים. (ולכן קרבן עצים דוחה רק את המעמד של נעילה) [ע"פ רש"י]
* בני גונבי עלי, בני קוצעי קציעות, בני סלמאי הנתופתי - הצליחו להערים על גזרת המלכות שלא להביא עצים למערכה וביכורים לירושלים (ונקראו בשמות אלו בגלל אופי ההערמה).

דף כח עמוד ב
* הלל בר"ח הוא לא מהתורה.
* 18 יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל: 8 ימי סוכות, 8 ימי חנוכה, יו"ט ראשון של פסח, יו"ט של עצרת.
* בי"ז בתמוז הובקעה העיר - בבית שני, אך בבית ראשון בט' בתמוז.
מספר צפיות: 11
דף כט עמוד א
* "ויבכו העם בלילה ההוא (כשהמרגלים חזרו)" - ט' באב היה, אמר להם הקב''ה: אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות (חורבן ביהמ"ק).
* בז' באב נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו.
* מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב (ולכן גם חורבן ביהמ"ק השני היה בט' באב).

דף כט עמוד ב
* מומלץ לא להתדיין עם גוי בחודש אב (כי המזל רע בחודש זה), אלא דוקא בחודש אדר (שבו יש מזל טוב לישראל).
* בשבוע שחל בו ט' באב אסור לכבס, אך נחלקו האמוראים אם מותר לכבס ולהניח כדי ללבוש אחרי ט' באב.
* ערב ט' באב / ט' באב - שחל להיות בשבת, אוכל ושותה בשבת כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו.
מספר צפיות: 8
דף ל עמוד א
* בסוגיה מובאות שיטות שונות מה וכמה מותר לאכול בערב ט' באב.
* בט' באב אסור ללמוד תורה (כי פקודי ה' ישרים משמחי לב), אך מותר לקרוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו.

דף ל עמוד ב
* כל העושה מלאכה בט' באב אינו רואה סימן ברכה לעולם.
* כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה.
* אירועים משמחים שהתרחשו בט"ו באב:
-יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה.
-יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל.
-יום שכלו בו מתי מדבר.
-יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל.
(המשך בדף הבא)
מספר צפיות: 10
דף לא עמוד א
* אירועים משמחים נוספים שהתרחשו בט"ו באב:
- יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה.
- יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.
* בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים בט"ו באב וביו"כ - ומי שאין לו אשה נפנה לשם.
* עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו.
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר