סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 
מספר צפיות: 6
דף לד עמוד א
* בסוגיה מובאות 2 ברייתות שמביאות מקורות שונים ללמוד ש: (1) יש פשוטה (=תקיעה) לפני כל תרועה. (2) יש פשוטה (=תקיעה) אחרי כל תרועה. (3) שתוקעים 3 תרועות (וממילא 9 תקיעות בסה"כ).
* בסוגיה מובאת תקנתו המפורסמת של רבי אבהו שתיקן לתקוע בכל סדר וסדר 'תשר"ת תש"ת תר"ת' [במקום לתקוע רק 'תקיעה תרועה תקיעה'] - בגלל הספק אם 'גנוחי גנח' או 'ילולי יליל' או שניהם גם יחד.

דף לד עמוד ב
* בציבור - רצוי לכתחילה לתקוע את התקיעות על סדר הברכות (מלכויות זכרונות ושופרות) ולא בנפרד.
* "מצוה בתוקעין יותר מן המברכין" - ולכן ילך אדם למקום שתוקעין שם בשופר (ואפילו למקום שספק אם תוקעין שם), מאשר למקום שרק מתפללין שם.
מספר צפיות: 7
דף לה עמוד א
* ברכות של ר''ה ושל יוה''כ: לדעת ר' מאיר - שליח צבור מוציא הרבים ידי חובתן, ולדעת חכמים כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב.
* לדעת רב אם אומר 'נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך' יוצא ידי חובה ואין צריך לומר את מקראות המוספין.
* לעולם יסדיר אדם תפלתו ואח''כ יתפלל (בברכות של של ר''ה, יוה''כ ומועדים).
* לדעת רבן גמליאל - שליח ציבור מוציא ידי חובה את העם שבשדות (שאנוסין במלאכתם ולא יכולים להגיע לבית הכנסת).

הדרן עלך מסכת ראש השנה
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר