סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

פורום פורטל הדף היומי

כתובותב ע"אח תמוז תשפ"ב09:27הדרכה המיוחדת של הגאון בעל 'אבן האזל' / ‏לינקוש
ההדרכה המיוחדת של הגאון בעל 'אבן האזל' זצ"ל כיצד לשלב עיון עם בקיאות בלימוד הש"ס

בספר 'תורת זאב' – פנינים ואגרות, מהגאון רבי זאב צ'צ'יק זצ"ל מביא דברים ששמע מאביו, רבי אברהם חיים צ'צ'יק זצ"ל, תלמידו של בעל 'אבן האזל' זצ"ל, על אופן לימוד הש"ס בדרך של בקיאות משולבת בעיון. וזו לשונו שם:

"בהיות ואבא ז"ל [=רבי אברהם חיים צ'צ'יק זצ"ל] היה חוזר הרבה פעמים על דברי מרן ראש הישיבה ה'אבן האזל' זצוק"ל הללו, לכן אמרתי אעלם על הכתב כפי איך שאבא ז"ל הסבירם.

"והוא ר' איסר זלמן זכרונו לברכה היה אומר תמיד: זיך נישט קוועטשען – לא להתעכב. לדוגמא, להתחיל מסכת יבמות דף ב' ודף ג', בדווקא שני דפים הראשונים, ללמוד מהר. דף ד' ללמוד קצת בעיון, ומיד דף ה' ודף ו' ללמוד מהר; ושוב דף ז' ללמוד קצת בעיון, ותיכף ומיד דף ח' ודף ט' ללמוד מהר, ודף י' שוב ללמוד קצת בעיון, וכן חוזר חלילה עד שיגמרו מסכת יבמות.

"ובגמר מסכת יבמות יתחיל מיד מסכת כתובות על דרך זה, דהיינו דף ב' ודף ג' ללמוד מהר, ובשום אופן את השני דפים הראשונים לא ללמוד בעיכוב, ודף ד' ללמוד קצת בעיון; דף ה' ודף ו' מהר, וחוזר חלילה.

"ובלמדו מסכת כתובות על זה הדרך, יסדר לו זמן במשך היום שיתחיל שוב בחזרה על מסכת יבמות בדרך זה: דף הראשון דף ב' ילמוד מהר כנ"ל, ודף ג' ללמוד קצת בעיון, ודף ד' ודף ה' שוב מהר וכו', באופן כשיגמור יבמות יהי' לו כבר שני שליש מהמסכתא קצת בעיון.

"נחזור למסכת כתובות, כשגמר מסכת כתובות כנ"ל יקח לו מיד מסכת נדרים וללמוד כמבואר לעיל שני הדפים הראשונים בלי עיכוב ודף השלישי קצת זמן בעיון, וכן הלאה, ומסכת כתובות לרגע יפסיק, ויסדר לו בעת למדו מסכת נדרים זמן למסכת יבמות, ולעבור עכשיו את הדף הראשון קצת בעיון, ומיד דף ג' וד' מהר, ודף ה' שוב קצת בעיון, על זה הדרך עד שיגמור מסכת יבמות, ועתה יהיה בידו כל מסכת יבמות קצת בעיון.

"נחזור לכתובות, שמסכת כתובות, בעת גמרו נדרים ויקח מסכת נזיר על דרך הנ"ל, ילמוד כתובות על דרך יבמות בפעם השניה, דהיינו דף ב' מהר ודף ג' קצת בעיון וכו', ואחר זה בפעם השלישית אז ילמוד את הדף הראשון מכתובות קצת בעיון ושוב שני דפים מהר כנ"ל, עד שיהיה לו כל המסכת בידו קצת בעיון. וכן יעשה עם נדרים שלש פעמים וכן עם נזיר, וכן על זה הדרך ילמוד את כל הש"ס כולו בעקשנות מלאה ובשקידה עצומה ללא הרף.

"וסיים שזוהי הצעד הראשון לעבור על הש"ס, וזוהי כמובן מלבד הסדר עיון שלפני הצהרים, אלא הכוונה על סדר שני ושלישי.

"עד כאן היה אומר וחוזר אבא ז"ל הרבה פעמים ממרן ראש הישיבה רבנו ה'אבן האזל' זצוקלל"ה זיע"א, והעליתיו על הכתב כי אבא ז"ל היה מורה זאת ביסוד ודרך לעבור על כל הש"ס כולו. יזכנו השי"ת להיות מלומדי תורתו הקדושה, כמשאלת מלכנו – 'אחת שאלתי וכו' שבתי בבית השם כל ימי חיי' אמן".

מקור

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר