סקר
מסכת בבא קמא:

 
מספר צפיות: 13
דף קיג עמוד א
* ר"א חולק על משנתנו וסובר שכל עיר שיש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת.
* לדעת רבי אבין בשם רבי אילעא: כל מקום שאתה מוצא כלל בעשה ופרט בלא תעשה אין דנין אותו בכלל ופרט.
* היו בעיר הנדחת אילנות תלושין - אסורין, מחוברין - מותרין.
* אסור לבנות את העיר יריחו גם אם יקרא לה בשם אחר, וכן אסור לבנות עיר אחרת שנקראת בשם יריחו.
* 3 מפתחות לא נמסרו לשליח: של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים.

דף קיג עמוד ב
* רשע בא לעולם - חרון בא לעולם, רשע אבד מן העולם - טובה באה לעולם, צדיק נפטר מן העולם - רעה באה לעולם, צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם.

הדרך עלך מסכת סנהדרין
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר