סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

פורום פורטל הדף היומי

בבא בתראכה ע"איז כסלו תש"פ09:53עולם לאכסדרה הוא דומה / ‏אליעזר מ ש
*תניא רבי אליעזר אומר: עולם לאכסדרה הוא דומה וכו' -ב''מבוא התלמוד'' לרבי שמואל הנגיד ,כללים המקובלים מרבינא ורב אשי ע''ה, כתוב , ש'הגדה' אין מקבלין ממנה אלא מה שיעלה על הדעת . וידוע ש''אין למדין מדברי אגדה'' - אין למדין הלכה למעשה . והטעם, כתב רשב''א, לפי שהם דברים עמוקים וכוונתם מסופקת . וידוע שחלק מהגדות הש''ס הם שלא כפשוטו , אלא, משל, או רמז, או דימוי להנהגה נכונה, או לסתרי תורה, או ללמד איזה עניין. וכך גם הברייתא הזו מובא בשם המהר''ל והרמח''ל שהכוונה לרמז בפנימיות.
**ונראה לפרש ע''פ הפשט וע''פ הרמז . ע''פ הפשט : עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסוככת,[גירסא אחרת:אינה מסובבת] משל למחיצות או בית בצורת האות ח', ובחצר בפנים יש 'אכסדרה'- סככה על עמודים בג' צדדים ורוב החצר. ובאמצע וצד החצר ,שטח פתוח לא מסוכך. והנמשל , חצי כדור הארץ שארץ ישראל וירושלים במרכזו . האזורים הראויים לישוב ,נמשלים לאכסדרה, לחלקים המסוככים שבחצר. ואזור חוג הקוטב הצפוני - קר מאד ולא ראוי לישוב , ונמשל לחלק הפתוח שבחצר, הבלתי מסוכך. וכשחמה מגעת לקרן מערבית צפונית - שקיעת החמה בימות הקיץ , שכידוע יש שינויים מחזוריים במהלך השנה במקומות הנצפים של זריחת השמש ושקיעתה ,ומסלולה בשמים. וזה בגלל השינוי בזוית הנטיה של כדור הארץ לעומת המישור שבינו לשמש . ולכן, כל פעם מואר חלק אחר משכבות הרקיע הראשון = הם שכבות האטמוספירה, שהוא קולט ומפזר ושומר את אור השמש וחומה. ובקיץ, כל אזור הקוטב הצפוני מואר,ובשעה שאצלנו לילה הוא מואר. ואף על פי כן הוא נשאר קר מאד, כי כח חומה של החמה לא נקלט שם. נכפפת - חום החמה שמהלך בשכבות הרקיע הראשון ,עובר לצד השני של כדור הארץ וכיפת הרקיע שם.ולשון:''נכפפת''בגלל עגוליות קימור הארץ, ושכבות הרקיע הראשון הדבוקות סביב לה . ולשון : ''חמה.. נכפפת'' ,לא על גוף כדור השמש שהוא גדול מאד ומרוחק , כמ''ש [ פסחים צ''ד] ''כל הישוב לא הוה אלא שעה אחת ביום'', שזה מדידת פרילקסה לשמש, שממנה נודע שהיא גדולה מאד ורחוקה מאד מהארץ. אלא, על כוח החום של החמה.וכן לשון חז''ל בכמה מאמרים.ש' ''חמה'' מהלכת', על כוח החום של החמה , לא על גוף השמש . כגון, במאמר:[פסחים צ''ד] '' בארבעה שבילין החמה מהלכת'' וכו'. ועולה למעלה מן הרקיע - 'למעלה' - מלשון סילוק, כמ''ש:''ויעל אלהים מעל אברהם''ומתרגם אונקלוס:"וסליק יקרא דה' מעילווהי דאברהם''[בראשית י''ז]. שלאחר ששקעה החמה ומאירה בצד השני של כדור הארץ, חומה מסולק משכבות הרקיע בצד שלנו, גם באזור חוג הקוטב הצפוני המואר. ולכן, הרוח הצפונית המנשבת אלינו - בעיקר מחצות לילה ואילך, מהכיוון ההוא, היא רוח קרה.ורבי יהושע אומר: עולם לקובה הוא דומה . משל ל'קובה',חדר קטן סגור,שאם יש בחדר מקור חימום בצד אחד הוא מתפשט לכל החדר ונשמר החום. והנמשל,שבקיץ, כשאזור חוג הקוטב הצפוני מואר ,נקלט שם במידה מסויימת, חום החמה .ולכן, בימות הקיץ, שהצפון מואר גם כשאצלנו לילה,[ובימות החורף, הוא חשוך ביום ובלילה] יש איזה השפעת חימום משם אלינו, והרוח הצפונית, המנשבת אלינו משם, בעיקר מחצות לילה ואילך, יכולה להיות גם לא קרה.וכשחמה מגעת לקרן מערבית צפוניתשקיעת החמה בימות הקיץ .סובבת וחוזרת מאחרי כיפה חום החמה סובב באזור חוג הקוטב הצפוני ומשם חוזר אלינו משיפולי ה'כיפה'. ''כיפה'' חצי כדור הארץ שאנו במרכזו,וכיפת שכבות הרקיע הראשון הדבוקות אליו . שחוזרת אלינו איזה השפעת חימום מאיזור חוג הקוטב שנמצא בשיפולי הכיפה ביחס אלינו.
***ואין נראה לפרש שלשון '' נכפפת'' על גוף השמש עצמו , שכאילו פונה ועולה ונכנס בפתח או פירצה שם בשמים - ומטייל בלילה מעל רקיע אטום . כי, אם ככה, הוא ליה לומר, לשון: ''פונה ועולה'' . ולשון: ''נכפפת'' על דבר ששונה בצורתו, כמו :''נו''ן כפופה'' . וגם, חכמי ישראל וגם חכמי האומות, ידעו שאין זה כך, ושבלילה השמש מאירה בצד השני של כדור הארץ . שזה נודע במדעי הטבע באסטרונומיה , בראיות , כבר מימי קדם, וכבר כתוב בספרי חוכמת הטבע לאריסטו ,שהיה בימי תחילת בית המקדש השני . וגם, עם ישראל וחכמי ישראל ידעוהו מן המסורת בעניין ה'עבור' ו'סוד העבור' ,שזה הלכות ומידע אסטרונומי שקשור למסלולי הירח סביב כדור הארץ ,(שמקבל אורו מהשמש שנמצאת בלילה במרחב בצד השני של כדור הארץ ומאירה שם) שנמסר בתורה שבעל פה במצות קידוש החודש , והלכה למשה מסיני - לפי המובא במפרשים על התורה, שמות י''ב ב' ר''ח ורבינו בחיי והאברבנאל ושם בפי' המלבי''ם על המכילתא . ובפ' המשנה לרמב''ם פרק ב' מס' ר''ה .

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר