סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםסז ע"ביב שבט תשע"א01:58הערות בענין הקינים / ‏המכריע
א. במשנה הראשונה. הגמ' מקשה נהי נמי דעולה קרבה למטה תימשך ותהוי חטאת העוף. מרש"י נראה שהקושיא רק על הבבא השלישית (מתוך שכתב אם חטאתה למטה וכו' ודוק). ולכאורה מדוע לא תיקשי גם על הבבא האמצעית דשניהם למטה, מחצה, ויוכשרו שניהם.
יש לומר דשם גם אם שניהם כעת חטאת, הדבר יועיל רק לחייבת חטאת ולא לחייבת עולה, וזה נקרא במשנה זו מחצה פסול, כלומר בעלת העולה תישאר בחיובה, למרות שהקרבן אולי לא פסול.
ב. במשנה השניה. רש"י מסביר שלכתחילה היה הכהן צריך להקריב את הקן הסתומה והמפורשת בסתמא על שתיהן. וכנראה זה גם מוכח מההמשך שבבבא השלישית רק הסתומה כשירה "ומתחלקת ביניהן", כלומר תבאנה עוד קן ויוקרב עבור שניהם. והדבר צריך בירור. אם אנחנו לא מבררים מה עבור זו ומה עבור חברתה, איך הדבר מתברר מאליו? הלא זה הנידון הידוע של "חלות לא מבורר" בסוגיית מקדש אחת משתי נשים שנחלקו בו גדולי האחרונים, האם מכאן ניתן להביא ראיה מוכרחת שישנה אפשרות של חלות לא מבורר בלא שמבררים אותו מן שמיא?
ועי"ש ברש"י שכשמביאות קן להשלמת הקן הסתומה שעלתה להן, צריכות להתנות אם בראשונה החטאת ללאה תהא כאן העולה ללאה, ולהיפך. וכן מפרש רש"י בקושיית הגמ' שהקן האחרונה תוכשר ממנה הנעשית למטה ויביאו רק עוד פרידה לעולה ויתנו שתהא עבור זאת שחסר לה עולה מהקן האמצעית, משמע מכל זה שאין זה ממש חלות לא מבורר, אלא חל עבור אחת מסויימת אלא שלנו זה לא ידוע, וזה לכאורה כמו הצד באחרונים שמשמים מחליטים. וצ"ב באמת מדוע שלא יהא דין לפחות לכתחילה שהכהן יברר איזו קן עבור מי.
ג. באותה משנה, כולן למטה מחצה כשר ומחצה פסול, ומביאות כל עולות שעליהן. גם כאן צריך לומר כנ"ל שמכאן לא הקשו לשיטת ר' יהושע, אע"פ שהעולות יוכשרו כחטאות, לא יועיל להן שהרי כבר הביאו את שלשת חטאותיהן, וחייבות עולות ולזה ייקרא פסול במשנה זו. (על המשנה השלישית בלי נדר מחר)

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר