סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

פורום פורטל הדף היומי

מנחותצב ע"בג כסלו תשע"ט05:34נאה דורש נאה מקיים / ‏הודו_כי_טוב
אמר ריש לקיש
דאמר קרא {ויקרא טז-כא} וסמך אהרן את שתי ידו כתיב ידו
וכתיב שתי זה בנה אב כל מקום שנאמר ידו
הרי כאן שתים עד שיפרט לך הכתוב אחת

אזל רבי אלעזר אמרה להא שמעתא בבי מדרשא ולא אמרה משמיה דריש לקיש
שמע ר''ל ואיקפד
א''ל אי ס''ד כל היכא דכתיב ידו תרתי נינהו למה לי למכתב ידיו ידיו אקשי ליה
עשרים וד' ידיו {ויקרא ז-ל}
ידיו תביאנה {דברים לג-ז}
ידיו רב לו {בראשית מח-יד}
שכל את ידיו אישתיק לבתר דנח דעתיה
א''ל מאי טעמא לא תימא לי ידיו דסמיכה קאמרי בסמיכה נמי כתיב {במדבר כז-כג} ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו סמיכה דבהמה קאמרי:
ובמקום שסומכין שוחטין תכף לסמיכה שחיטה:
מאי קאמר הכי קאמר במקום שסומכין שוחטין שתכף לסמיכה שחיטה:

"אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר