סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

זבחיםעז ע"בכ תמוז תשע"ח07:31הערות עז-עח / ‏שמואל דוד
כמה הערות זבחים עז-עח

א) עז:
רשי"י ד"ה רואין אותו - של חולין כאילו הוא מים ואומדין אותו אם היה דם הזבח ניכר כשר "ואע"פ שהחולין רבין עליו"

ויש לעיין מדוע לא פי' כן אצל יין והכי הול"ל "ואע"פ שהיין רבין עליו"
וכמו"כ יש להעיר על רש"י חולין פז: שכתב "ורובו דם בהמה" ומדוע לא פירש כן לעיל. הלא דבר הוא.
וצ"ע בזה.

ב)עח.
אמר רב פפא ולענין כיסוי אינו כן כו'
פירש"י אינו כן - דאפילו "נתן" דם לתוך מים כו'

יש לדקדק מדוע שינה מלשון הגמרא ולכאורה הול"ל דאפילו "נפל" דם לתוך מים כו'
גם לשון נתן משמע שעשה כן במזיד.
ובאמת ברש"י כת"י וברש"י במסכת חולין כתבו "נפל"
וע"ע רש"י בסמוך ד"ה לפי שאין דחוי במצות - דאע"פ שנדחה טפה ראשונה "שנפל" כו'
וצ"ע בזה.

ג) עח.
רש"י ד"ה לפי שאין דחוי במצות - דאע"פ שנדחה טפה ראשונה שנפל לתוך המים ולא היה מראיתה ניכר אפ"ה כי הדר נפל טפה שניה חוזרת ראשונה וניעורה להצטרף עמה וכי נפל עד שהפכו מים למראה דם חוזר ונראה לכיסוי ולא אמרינן הואיל ונדחה ידחה "דלא שייך דחוי אלא בדבר קדושה"

יש להעיר מדוע כתב בלשון שלילה ולא כתב "דלא שייך דחוי במצות"
ועיין רש"י חולין פז: ד"ה אינו כן - שאפילו נפל דם לתוך מים חייב לכסות שאע"פ שבטל ונדחה ראשון ראשון אפ"ה כשהלך ורבה עד שנהפכה מראית המים לדם חזר דם הבטל וניעור וחשוב דם ולא אמרינן הואיל ונדחה ידחה "שאין תורת דיחוי אצל מצות"
וצ"ע בזה.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר