סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

פורום פורטל הדף היומי

שבועותלה ע"בכ טבת תשע"ח10:03הערות / ‏שמואל דוד
לכבוד חברי הפורום

א) שבועות לה:
ת"ר כל הטפל לשם בין מלפניו ובין מלאחריו ה"ז נמחק לפניו כיצד ליי' ל' נמחק ביי' ב' נמחק ויי' ו' נמחק מיי' מ' נמחק שיי' ש' נמחק היי' ה' נמחק כיי' כ' נמחק כו'
לכאורה תמוה מדוע נקט הגמרא כל הני בבות, אטו כי רוכלא ליחשב וליזיל. ובאמת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם לא הביאו כולם. וצ"ע.

ב) שבועות לו.
תנא ארור בו נידוי בו קללה בו שבועה כו'
לכאורה יש להעיר מדוע נקט תנא בסדר זה. הרי לפי סדר הפסוקים הול"ל קללה, שבועה, נידוי. (ועיין לשון הרמב"ם פרק ז מהלכות ת"ת - אלה שבועה נידוי)
ועיין רש"י שגרס ארור בו נידוי בו שבועה בו קללה כו'
וצ"ע בזה.

ג) אמר רבי יוסי ברבי חנינא אמן בו שבועה בו קבלת דברים בו האמנת דברים בו שבועה דכתיב ואמרה האשה אמן אמן כו'
וראיתי לאחד שהקשה, היאך דרשו חז"ל שהאומר 'אמן' מקבל הוא עליו את השבועה, והלא בשבועת האלה בסוטה, נאמר 'ואמרה האשה אמן אמן', ואם כן נימא, דרק כאשר מקבל על עצמו פעמיים באמירתו אמן, רק אז חלה עליו השבועה, וצ"ע.

החותם בכבוד רב,

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר