סקר
זבחים או מנחות - מה יותר קשה?
זבחים
מנחות
אותה רמת קושי
קשה להעריך


 

פורום פורטל הדף היומי

סנהדריןפב ע"איח תשרי תשע"ח23:50כמה הערות באגדתא / ‏שמואל דוד
כמה הערות באגדתא סנהדרין דף פ"ב

א)פב. כי חלל יהודה קדש ה' זו זונה וכן הוא אומר לא יהיה קדש
ופירש"י קדש - מפקיר קדושתו והולך לרדוף זונות קדשה מחללת קדושתה וכן קדש מחלל קדושתו.
יש לעיין מה כוונת רש"י בזה, ומדוע כפל פירושו ובתחילה כתב שקדש היינו מפקיר קדושתו ואח"כ כתב מחלל קדושתו.

ב)פב. אמר ר' חייא בר אבויה כתוב על גולגולתו של יהויקים זאת ועוד אחרת זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא כו' וכתב רש"י זקינו דר' פרידא הוא ר' חייא בר אבויה והכי אמרינן בחלק (קד.)
והנה לא מצינו בפרק חלק שזקינו דרבי פרידא הוא רב חייא בר אבויה, וכ"ה הרש"ש, ותירץ בדוחק. עיין שם.
ועוד יש להעיר מדוע פעם נקרא בשמו רב חייא בר אבויה ופעם נקרא על שם נכדו רבי פרידא. וצ"ע בכל זה.

ג) פב. אמר רבי יוחנן הבא לימלך כו' ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו
ופירש"י ולא עוד אלא שאם פירש זמרי - מן "האשה" והרגו פנחס כו'
ויש להעיר מדוע סתם רש"י וכתב מן האשה ולא כתב מן כזבי.
ועיין לקמן פ"ב: א"ר יוחנן ששה נסים כו' שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש כו' ופירש"י שהיה לו לפרוש מן האשה כו' וגם שם צע"ק מדוע כתב האשה ולא כתב כזבי.

ד) פב: אמר רב ששת לא כזבי שמה אלא שוילנאי כו' והיינו דאמרי אינשי בין קני לאורבני שוילנאי מאי בעי כו'
ופירש"י והיינו דאמרי אינשי - על שם "כזבי" אומרים דבר זה
ויש לעיין מה כוונת רש"י בזה, ועוד קשה דהול"ל על שם שוילנאי אומרים דבר זה. וצע"ק.

אסיים בהערה אחת שראיתי בספר חידושי הש"ס להגאון האדיר מו"ר הרב ישעיה פיק ז"ל ורואים מדבריו שיש לדייק מאוד מאוד בדברי רש"י ז"ל.

רש"י פב. זמרי הוא שלומיאל עכ"ל
וכתב בספר חידושי הש"ס וז"ל הנה אמת הדבר דהכי אמר רבי יוחנן שם חמשה שמות יש לו כו'
אבל "פליאה נשגבה" מאי בעי רש"י בזה ולאיזה תועלת כתב הכי. עכ"ל.
והנה לכאורה כוונת רש"י ז"ל רק לפרש שזמרי היינו שלומיאל וידוע ששלומיאל הוא נשיא שבט שמעון.
ולא הבנתי קושית הגאון ז"ל.

החותם בכבוד רב,

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר