סקר
מסכת בבא קמא:

 

פורום פורטל הדף היומי

יבמותפ ע"אז סיון תשע"ז12:03הנולד לשבעה ולשמונה.. / ‏אליעזר מ ש
1] בימינו פיתחו עוד אמצעים להחיות פגים, ולכן בחלק מהמקרים השתנתה ההלכה למעשה מזמן השולחן ערוך וזמנם, ולמעשה יש לשאול מורי הוראה.
2] בזמן חז"ל ובזמנינו רוב העוברים נגמרים בסוף 9 חודשי ההריון ואז נולדים, ומיעוט נגמר בחודש השביעי ואז נולד. ורוב העוברים נולדים בזמנם -כלומר, כשהם נגמרים.
3]מיעוט קטן מהלידות בחודש השמיני, ובזה מחלקים בין אלו שנראה שנולדו אז גמורים ובני קיימא לאלו שנראה שנולדו לא גמורים והוחזקו ל"נפל".בתלמוד בבלי מסכת יבמות דף פ' הוראת רבי לגבי הנולד בחודש בשמיני, לראות בשערו וציפורניו,[שאם שערו לקוי וציפורניו לא שלמים הרי זה נפל-שהיה אמור להגמר בחודש התשיעי ונולד קודם זמנו, ואם שערו וציפורניו שלמים הרי זה בן קיימא.]כמובן שההבחנה הזו הייתה על ידי בקיאין בדבר. כך גם ההלכה לפי כל הדעות , הרי"ף ובעל המאור[שם ביבמות פ'] ר"י בעל התוספות[במסכת שבת דף קל"ה בתוספות דבור המתחיל :"בן"]וברא"ש [שם] וברמב"ם[הלכות מילה פרק א' הלכות י"ג וי"ד] ובטור ושולחן ערוך [אורח חיים הלכות שבת סימנים ש"ל ושל"א]
4] לגבי הנולדים בחודש השביעי גם היו מתבוננים, אם העובר שלם הרי זה בן קיימא. יש דעה שלא היו אז מתבוננים אם יש לו שיער, כי עובר בחודש ה7 אין לו שיער.(רבי דוד עראמא-הובא ברמב"ם פרנקל בהלכות מילה. ודרך אגב, עניין חשוב, ראה המאמר שפרסמתי להגיה מה שכתוב בהוצאת פרנקל ברמב"ם התחלת הלכות הלכות רוצח ושמירת נפש, שלדעתי ודעת רבים, וברור היטב מהמקורות ,ודאי שאיסור: "לא תרצח" [לפחות ברמה מסוימת] נאמר גם על הורג נכרי שאין לנו מלחמה איתו) ויש הדעה שלא מתבוננים אז בשערו וציפורניו אלא רק אם הוא שלם. ולפי בעל המאור משמע שאין חילוק בין כל העוברים שנולדים לפני החודש התשיעי, שמסתכלים בסימניו אם שלם בשערו וציפורניו-הרי זה ולד מעליא. אפשר להסביר את העניין בטיפוסים שונים של עוברים.
5] התלמוד מסביר דעת רבי(הנ"ל, ביבמות דף פ-שהנולד בחודש השמיני מסתכלים בסימניו, ואם שערו וציפורניו שלמים, הרי זה בן קיימא)"אמור בן שבעה הוא ואשתהויי הוא דאשתהה"-הרמב"ם בהלכות מילה מסביר שהכוונה שהוא נגמר בחודש השביעי אלא שהשתהה עוד קצת ברחם עד החודש השמיני ואז נולד. ב"חזון אי"ש"[יורה דעה-ליקוטים סימן קנ"ה וראה שם הסבר בהרחבה בעניינים אלו]מציע עוד הסבר שהשתהה בהתפתחותו עד שנגמר בחודש השמיני. ממקורות בחז"ל רואים שעובר נגמר או בחודש התשיעי או בחודש השביעי. ואין עוברים [או כמעט ואין] שנגמרים בחודש השמיני. יש הסבר שבימינו יתכנו מקרים של עוברים שנגמרים בחודש השמיני כי חל במשך הדורות שינוי טבעים מסוים בנושא הזה.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר